HemNackademin lyfter problemen med mansdominerade branscher
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 11.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

2020-04-02

Nackademin lyfter problemen med mansdominerade branscher

Den 1 april 2020 lanserade Nackademin kampanjen ”Vad är problemet?” i syfte att uppmuntra kvinnor till att utbilda sig inom branscher där män är i majoritet. Kampanjen tar avstamp i det faktum att många saker som vi har runt oss i vår vardag är framtagna av – och därför bättre anpassade för – män.

– Vi vill att fler ska ta del av våra pricksäkra yrkeshögskoleutbildningar inom IT och bygg och vill med den här kampanjen visa på varför det behövs både kvinnor och män inom de branscher vi utbildar inom, berättar Astrid Westfeldt Corneman.

Nackademin är en yrkeshögskola med ett brett utbud av utbildningar, men många av dem lockar främst män, även om andel kvinnor är ökande. Detta gäller inte minst utbildningar inom bygg och IT. Genom kampanjen vill Nackademin visa på behovet av kvinnliga perspektiv och inspirera kvinnor att bidra till en värld som passar för alla genom att utbilda sig inom de mansdominerade branscherna.

Kampanjen består av tre filmer där tre vardagliga situationer illustreras ur ett kvinnligt perspektiv. Filmerna som bland annat handlar om hur röststyrningen i mobilen lyssnar bättre på manliga röster, visar på följderna av att det till stor del är män som tar fram tjänster eller produkter som ska passa alla.

– Det är viktigt att poängtera att män är precis lika välkomna att söka till våra utbildningar som kvinnor, men faktum kvarstår att det behövs fler kvinnor inom bygg- och IT-branscherna. Vi hoppas att vi, genom att visa de här tre olika exemplen, kan inspirera och bidra till det, avslutar Astrid Westfeldt Corneman.

Kampanjen Vad är problemet? kommer att synas i sociala medier, i Nackademins egna kanaler och på Youtube, i samband med vårens ansökningsperiod.

Om Nackademin

Nackademin är ett utbildningsföretag som bedriver yrkeshögskole- och företagsutbildningar. Idag erbjuds omkring 30 YH-utbildningar inom områden som IT, bygg, kommunikation, design, elteknik och energi, pedagogik samt vård och hälsa i samarbete med företag från branschen. 9 av 10 studenter på Nackademin får jobb inom rätt yrke efter examen.

Om Yrkeshögskolan

Yrkeshögskola är en utbildningsform för yrkesinriktade studier på hög nivå. Dess exakta roll varierar mellan olika länder. I Sverige, är yrkeshögskoleutbildning en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier med stark arbetslivsanknytning. Utbildningsutbudet är avsett att matcha arbetslivets kompetensbehov. Minst en fjärdedel av utbildningen utgörs av Lärande i Arbete (praktik). Praktik är en nyckel till jobb för många studenter och en effektiv rekryteringskanal för arbetsgivare.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär