HemNackademin går samman med Noroff School of Technology and Digital Media
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

Nackademin går samman med Noroff School of Technology and Digital Media

Nackademin, en av Sveriges ledande aktörer inom yrkeshögskola och företagsanpassade utbildningar, ger det positiva beskedet att man nu stärker sin position inom yrkesinriktad utbildning genom sitt samgående med Noroff Education AB. Noroff Education AB har förvärvat 51 procent av aktierna i bolaget. Nackademin stärker därmed sin position på utbildningsmarknaden.

” För Nackademin är samarbetet med Noroff ett naturligt nästa steg. Vi har samma vision när det kommer till utbildning, livslångt lärande och anställningsbarhet och genom att kombinera Nackademins organisatoriska styrka med Noroffs enastående online kapacitet, vill vi säkra fortsatt tillväxt på den svenska marknaden. Som en grupp kommer vi stärka vår innovationsförmåga och kunna distribuera vår gemensamma portfölj till en mycket större publik under befintliga varumärken.” säger Vibeke Pålhaugen, styrelseordförande, Nackademin

” Vi är djupt imponerade över vad Nackademin har åstadkommit och det sätt som de säkerställer sina studenters färdigheter och kunskaper inom digital transformation. Vi delar visionen av vad vi vill åstadkomma för våra studenter och genom att slå samman våra resurser av anställda och konsulter kommer vi kunna hjälpa fler i Norge och Sverige att uppnå framgångsrika karriärer.” säger Lars Erik Torjussen, CEO, Noroff Education

I Norden är det stor efterfrågan på kompetens inom Nackademins och Noroffs gemensamma specialistområden. Inte minst inom IT och samhällsbyggnad är kompetensbristen extraordinär. Yrkeskompetens behövs, och utbildning är lösningen. Yrkesspecifik utbildning är en nödvändighet för att de tillsammans ska möta vår samtids utmaningar, den femfaldiga övergången inom energi, miljö, teknik, säkerhet och demografi.

Noroff är specialiserade inom digitalisering. Nackademin och Noroff delar passionen att hjälpa verksamheter inom samtliga branscher och sektorer med deras digitala transformationsresa. Genom de ingenjörsutbildningar de båda aktörerna erbjuder har dom också en djup förankring i vilka behov, kopplat till digitalisering, som vi ser i samhället.

Nackademin och Noroff, under ett tak, med sina respektive varumärken, kommer att erbjuda ett stort utbud av vassa eftergymnasiala utbildningar och kurser – till individer och företag. Det åstadkommer dom genom att förena krafterna hos lärare, konsulter och specialistkompetenser som har en hög akademisk nivå och gedigen branscherfarenhet.

Det gemensamma utbudet består av både ackrediterade utbildningar och icke ackrediterade kortare kurser och tillsammans har Nackademin och Noroff cirka 7 000 studenter inom främst IT och samhällsbyggnad. Nackademin erbjuder även utbildningar inom områden som kommunikation, design, elteknik, energi och pedagogik samt vård och hälsa. Samtliga utbildningar genomförs i nära samarbete med företag från respektive bransch.

Tillsammans stärker nu Nackademin och Noroff sin kapacitet och förmåga att ta fram och utveckla utbildningar, och förbereda våra studenter, så de blir anställningsbara och kan bidra med den yrkeskompetens som marknaden i Sverige och Norge efterlyser och efterfrågar.

” Det här är en perfekt match för Nackademin i vår strävan att öka tillgängligheten och erbjuda yrkeskompetens till större delar av den svenska marknaden. Detta kommer att stärka vår position särskilt inom IT och online utbildning. Jag och min ledningsgrupp ser fram emot alla möjligheter detta samarbete ger.” avslutar Astrid Westfeldt Corneman, VD, Nackademin

Nackademins vd, Astrid Westfeldt Corneman och hennes ledningsgrupp, kommer tillsammans med styrelsens ordförande sedan 2011 Vibeke Pålhaugen, att fortsätta leda verksamheten i Sverige.

Fakta om Nackademin

Nackademin är ett utbildningsföretag. Utöver sitt erbjudande av företagsutbildningar är de en av de allra främsta yrkeshögskolorna i Sverige med tyngdpunkt inom IT och Samhällsbyggnad. Nackademin har mer än 2 500 studenter.

Idag erbjuds 40 YH-utbildningar inom områden som IT, samhällsbyggnad, kommunikation, design, elteknik och energi, pedagogik samt vård och hälsa. Utbildningarna bedrivs i nära samarbete med företag från branschen.

Fakta om Noroff

Noroff är en utbildningsinstitution i Norge som består av Noroff University College, Noroff Higher Vocational College och Noroff Accelerate.

Noroffs främsta strategiska fokus är att genom toppmodernt innehåll, teknik och engagerande lärandeupplevelse, både fysiskt och digitalt, säkerställa färdigheter och anställningsbarhet inom IT och Digital Media. Noroff arbetar i nära samarbete med partners i syfte att utveckla program inom Cyber Security, Data & AI, Software Development, Digital Design, Games & Animation, Sound & Film Production, samt Tech Management. Noroff har campus i Oslo, Bergen, Stavanger och Kristiansand. 80% av deras drygt 4 500 studenter studerar Online.

För ytterligare information:

Vibeke Pålhaugen, Styrelseordförande, Nackademin, +46 703 135 192

Lars Erik Torjussen, CEO, Noroff School of Technology and Digital Media, +47 90 512 330

Lina Ingemyr

Presskontakt

Marknadskoordinator PR
lina.ingemyr@nackademin.se
070 858 1346

Lina Ingemyr

Presskontakt

Marknadskoordinator PR
lina.ingemyr@nackademin.se
070 858 1346

Om Nackademin

Nackademin är ett utbildningsföretag som bedriver yrkeshögskole- och företagsutbildningar. Idag erbjuds 40 YH-utbildningar inom områden som IT, bygg, kommunikation, design, elteknik och energi, pedagogik samt vård och hälsa i samarbete med företag från branschen. 9 av 10 studenter på Nackademin får jobb inom rätt yrke efter examen.

Om Yrkeshögskolan

Yrkeshögskola är en utbildningsform för yrkesinriktade studier på hög nivå. Dess exakta roll varierar mellan olika länder. I Sverige, är yrkeshögskoleutbildning en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier med stark arbetslivsanknytning. Utbildningsutbudet är avsett att matcha arbetslivets kompetensbehov. Minst en fjärdedel av utbildningen utgörs av Lärande i Arbete (praktik). Praktik är en nyckel till jobb för många studenter och en effektiv rekryteringskanal för arbetsgivare.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär