HemNackademin går mot strömmen med fullsatta klasser inom IT
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 11.30-12.30

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

Nackademin går mot strömmen med fullsatta klasser inom IT

IT-branschen växer så det knakar. Allt fler olika yrkesroller ser dagens ljus och mer kompetens efterfrågas. Som en lösning på behovet har Myndigheten för Yrkeshögskolan beviljat anordnare fler utbildningar inom IT de senaste åren. Den snabba tillväxten kommer dock med utmaningar i form av fler tomma platser. Hela 20% av alla platser inom IT/data stod tomma runt om i landet vid läsårets start. Yrkeshögskolan Nackademin har däremot lyckats fylla alla utbildningsplatser inom IT med hjälp av en rad åtgärder.

Digitaliseringen genererar snabbt nya kompetensbehov inom IT-branschen och 2024 beräknas det saknas 70 000 medarbetare. Yrkeshögskolan har ett kompetensförsörjningsuppdrag vars roll är att tillgodose arbetsmarknaden med efterfrågad arbetskraft. Därför har fler utbildningsplatser inom IT beviljats det senaste året.

I juli tilldelades Nackademin 64 extra platser till höstens IT-utbildningar som snabbt fylldes upp innan terminstarten. Anledningen till att andelen tomma platser har minskat drastiskt uppges vara flera åtgärder som genomförts de senaste åren.

– Vi har arbetat för att fylla vakanserna på våra IT-utbildningar med hjälp av en rad olika insatser. Dels har vi blivit bättre på att informera om och förtydliga yrkesrollerna. Men framförallt har vi valt att ansöka om utbildningar med mycket goda praktik- och arbetsmöjligheter. Att öka jämställdheten på utbildningarna har också varit en prioriterad fråga och vi ser att kvinnliga sökande utgör en större del av totalen, säger Madleen Thyrén, utbildningschef på Nackademin.

Stora satsningar har också gjorts på förberedande preparandkurser inom programmering. Preparandkurserna riktar sig till de som saknar betyg och tidigare kunskap i något av de särskilda antagningskraven. Det innebär att de som inte har rätt förkunskapskrav med sig från gymnasiet har möjlighet att bli behöriga till IT-utbildningarna.

– Vi hjälper de som inte har en IT-bakgrund att komma in i branschen. Dessutom ser vi att de studenter som går preparandkurser klarar sig lika bra som de med annan bakgrund eller tidigare erfarenheter från branschen, säger Madleen Thyrén.

Nackademin kommer årligen att examinera ca 400 studenter inom IT-området.

Källor:
IT&Telekomföretagen. (2020). IT-kompetensbristen.
Myndigheten för Yrkeshögskolan (2020). Statistik årsrapport.

Ena Catic

Presskontakt

Kommunikationsansvarig
ena.catic@nackademin.se
073-0865933

Ena Catic

Presskontakt

Kommunikationsansvarig
ena.catic@nackademin.se
073-0865933

Om Nackademin

Nackademin är ett utbildningsföretag som bedriver yrkeshögskole- och företagsutbildningar. Idag erbjuds omkring 30 YH-utbildningar inom områden som IT, bygg, kommunikation, design, elteknik och energi, pedagogik samt vård och hälsa i samarbete med företag från branschen. 9 av 10 studenter på Nackademin får jobb inom rätt yrke efter examen.

Om Yrkeshögskolan

Yrkeshögskola är en utbildningsform för yrkesinriktade studier på hög nivå. Dess exakta roll varierar mellan olika länder. I Sverige, är yrkeshögskoleutbildning en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier med start arbetslivsanknytning. Utbildningsutbudet är avsett att matcha arbetslivets kompetensbehov. Minst en fjärdedel av utbildningen utgörs av Lärande i Arbete (praktik). Praktik är en nyckel till jobb för många studenter och en effektiv rekryteringskanal för arbetsgivare.