HemNackademin får bedriva rekordmånga yrkeshögskoleutbildningar
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

Nackademin får bedriva rekordmånga yrkeshögskoleutbildningar

Igår offentliggjordes det efterlängtade tilldelningsbeslutet från Myndigheten från yrkeshögskolan. Fler än hälften av de utbildningar som Nackademin fick beviljade utgörs av IT-utbildningar. Bland dessa finns de tre nya utbildningarna Data Engineer, Phytonutvecklare inom AI samt Programutvecklare Java på distans. Det är yrkesroller inom IT där man ser störst efterfrågan på kompetens. Dessutom uppgår nu antalet sammanlagda utbildningar till 35 st, vilket är en rekordsiffra för Nackademin.

Yrkeshögskolan har sett en stark uppåtgående trend de senaste åren, inte minst under pandemin då många har valt att skola om sig. Som ett resultat av detta har konkurrensen varit hård bland ansökningar av både nya och pågående utbildningar. Myndigheten för yrkeshögskolan har därför prioriterat digitalisering inom området data/IT, där behovet på arbetsmarknaden är störst.

Av samtliga planerade utbildningsstarter har Nackademin tilldelats start av 11 utbildningar inför hösten 2022. Det innebär en total beviljandegrad på hela 65% och att antalet sammanlagda utbildningar nu uppgår till 35 st.

– Vi tackar för det fortsatta förtroendet att få bedriva en utbildningsform som så framgångsrikt kompetensförsörjer Sverige. Vi är väldigt glada och stolta över att nu få erbjuda blivande studenter ett större utbud av kvalitativa yrkeshögskoleutbildningar som leder till jobb, säger Astrid Westfeldt Corneman, VD på Nackademin.

Fler än hälften av Nackademins beviljade utbildningar är inom området IT/data. Utöver de omansökningar som får fortsätta att bedrivas utökas utbudet med de tre nya IT-utbildningarna Data Engineer, Phytonutvecklare inom AI samt Programutvecklare Java på distans. Det är yrkesroller inom IT där man ser störst efterfrågan på kompetens under 3-5 års sikt enligt IT&Telkomföretagen.

Inom samhällsbyggnad och byggteknik fick Nackademin samtliga fyra ansökningar beviljade, varav två av dessa är de helt nya distansutbildningarna Platschef och Byggnadsingenjör digitalt byggande.

Med de nya beviljandena kommer Nackademin att erbjuda fler än 1300 utbildningsplatser vid starten i höst.

Lina Ingemyr

Presskontakt

Marknadskoordinator PR
lina.ingemyr@nackademin.se
070 858 1346

Lina Ingemyr

Presskontakt

Marknadskoordinator PR
lina.ingemyr@nackademin.se
070 858 1346

Om Nackademin

Nackademin är ett utbildningsföretag som bedriver yrkeshögskole- och företagsutbildningar. Idag erbjuds 40 YH-utbildningar inom områden som IT, bygg, kommunikation, design, elteknik och energi, pedagogik samt vård och hälsa i samarbete med företag från branschen. 9 av 10 studenter på Nackademin får jobb inom rätt yrke efter examen.

Om Yrkeshögskolan

Yrkeshögskola är en utbildningsform för yrkesinriktade studier på hög nivå. Dess exakta roll varierar mellan olika länder. I Sverige, är yrkeshögskoleutbildning en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier med stark arbetslivsanknytning. Utbildningsutbudet är avsett att matcha arbetslivets kompetensbehov. Minst en fjärdedel av utbildningen utgörs av Lärande i Arbete (praktik). Praktik är en nyckel till jobb för många studenter och en effektiv rekryteringskanal för arbetsgivare.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär