HemLediga jobbUtbildare frontend
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 11.30-12.30

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

 • Ansök senast Så snart som möjligt

Sök denna tjänst

Utbildare inom Frontend

Vi söker utbildare till vår utbildning Frontend-utvecklare. Passar beskrivningen in på dig? Vänligen kontakta marie.wijkander@nackademin.se

 

Utbildningens övergripande innehåll:

 • Introduktion till Frontendutveckling och projektmetodik 10 YH poäng
 • HTML & CSS 35 YH poäng
 • Grafikverktyg 15 YH poäng
 • Frontend projekt 35 YH poäng
 • Interaktion med CMS 25 YH poäng
 • Javascript som backend språk 20 YH poäng

Om utbildningen i stort:

 • JavaScript: Det viktigaste i utbildningen bl a programmeringsmetodik och programmering i JavaScript, JavaScript kodning för frontend-utveckling, objektorientering och exekveringskontext av funktioner samt hur man hämtar data till en webbsida, typiska tillämpningar med JavaScript och skapa en interaktiv upplevelse på en webbsida.
 • Utvecklingsspråk som HTML och CSS
 • Agil projektmetodik
 • Frontend-arkitektur och kommunikation med olika API:er
 • Versionshanteringsverktyg, såsom Git
 • Relevanta backend-språk för interaktion med databaser och CMS-system
 • Installera och använda ett CMS för att kunna anpassa sin frontend-kod efter detta
 • Devops: flödet av leveranser
 • Skriva enhetstester och utföra enhetstestning av frontend-kod
 • Hantera grafikprogram för att konvertera och anpassa bildfiler för webben

Egenskaper vi söker hos utbildare:

 • Inlyssnande
 • Undervisa i så autentisk miljö som möjligt kopplat till yrkesrollen, som exempelvis att studenterna får arbeta med skarpa case
 • Se sig själv som en teamleader mer än utbildare
 • Kunna undervisa digitalt om så behövs
 • Utvecklas av att lära andra

Vi är Nackademin

Nackademin strävar efter mångfald där våra medarbetares och studenters olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter berikar verksamheten. Nackademin är ett utbildningsföretag med fler än 30 yrkeshögskoleutbildningar inom bland annat områden som bygg, IT, kommunikation, elteknik, design, pedagogik och hälsa. Vi vill genom vår verksamhet vara en aktiv samhällsaktör och jobbar därför kontinuerligt för att kompetensförsörja Sverige genom att tillgodose näringslivets och arbetsmarknadens nuvarande och framtida behov. Nackademin startades för mer än 25 år sedan och utbildar idag ca 2200 studenter årligen och har ett 1000-tal nätverkande arbetsgivare.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär