Säg hej till Andrea – som till hösten kommer att vara utbildningsledare för SharePoint– och EPiServer-utvecklare och Programutveckling .NET.

Hej! Berätta lite om dig själv – vem är du och vad är din roll på Nackademin?
Jag är utbildningsledare för flera utbildningar inom IT: EPiServer-utvecklare, SharePoint-utvecklare samt Programutvecklare Java. Fr o m i höst kommer jag att ha hand om utbildningen Programutveckling .NET istället för Programutvecklare Java.

Vad gör en utbildningsledare?
Som utbildningsledare ansvarar jag för utbildningarnas kvalitet och innehåll. Det är jag som tillsätter lärare och jag sitter med som representant i utbildningarnas ledningsgrupp där jag tillsammans med representanter för näringslivet och lärare tar fram utbildningens innehåll.

Vad är det roligaste med att jobba som utbildningsledare?
Det är roligt att arbeta med utformingen av utbildningen och att sträva efter att få till en så bra utbildning som möjligt på alla plan. Det gäller utbildningens innehåll, att få in så bra föreläsare som möjligt och att erbjuda en så bra utbildning som är möjligt. Det är också väldigt roligt att se hur mycket de studerande lär sig under sin utbildning, hur mycket de växer. Kvittot är nöjda studerande som får ett bra jobb efter sin utbildning samt deras nöjda arbetsgivare.

Var kan man hamna och vad kan man jobba med efter att ha läst till EPiServer- och SharePoint-utvecklare på Nackademin?
Du kan arbeta på allt från små till stora konsultföretag, webbyråer eller stora  företag med egna IT-avdelningar.

Har du något tips till någon som funderar på att söka till dina utbildningar på Nackademin?
Det är mycket programmering på utbildningarna så du måste tycka att det är roligt med problemlösning. Passa på att utnyttja din tid här på Nackademin genom att verkligen satsa din tid på utbildningen och utnyttja möjligheterna till att nätverka.

Här hittar du alla utbildningar inom IT på Nackademin.