HemKvinnorna som leder energi- och klimatomställningen
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

Kvinnorna som leder energi- och klimatomställningen

Simone Kreutzer Wesslund, VD IG Passivhus. Bild: Bertil Hertzberg

En jämställd bransch skapar, enligt forskningen, mer lönsamma företag och ett bättre arbetsklimat. Energi- och installationsbranschen är tyvärr allt annat än jämställd. Enligt statistik från Installatörsföretagen (2018) jobbar endast knappt 2% kvinnor som VVS-montörer eller elinstallatörer, och ser man till ingenjörsprogrammet i energiteknik på Mälardalens högskola är bar 18% av studenterna kvinnor (2018). Energi- och installatörsutbildningarna är en relevant arena även för tjejer och kvinnor – men förebilderna behöver synliggöras för att kunna inspirera och attrahera fler till en spännande bransch i utveckling och på så sätt skapa bättre förutsättningar för alla.

Läs mer om Nackademins utbildningar inom elteknik och energi här. 

Simone Kreutzer Wesslund är i grunden civilingenjör och arkitekt men startade för åtta år sedan det egna företaget IG Passivhus där hon idag arbetar som VD. IG Passivhus sysslar främst med energisamordning i passivhusprojekt, erbjuder regelbundna utbildningar till passivhusexperter och passivhushantverkare samt organiserar energidagar och konferenser. Som en tredje gren i företaget drivs en medlemsplattform där ett 60-tal företag är anslutna för att tillsammans skapa utveckling och samverkan i byggbranschen.

 

”Vi jobbar tillsammans för ett mer energieffektivt Sverige och träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter. Våra medlemmar är en del av det stora internationella nätverket iPHA och jag tycker det är viktigt att titta även utanför Sveriges gränser för att inte bli för inskränkta och för att utvecklasoch lära av varandra.”

 

Simone visste redan som ung att hon ville arbeta med något kreativt – först var drömmen att måla och bli konstnär, men det utvecklade sig sedan till husritningar. Simone är uppväxt i Östtyskland och när muren föll kom även friheten att själv välja universitet och hon studerade då byggteknik med fördjupning i träbyggnation och arkitektur i Lübeck. För att ha råd att studera utförde hon under tiden energiberäkningar och armeringsritningar på ett byggkonstruktionskontor.

 

”Jag har alltid varit intresserad av trähus, och just det förde mig efter examen till Sverige eftersom jag trodde att det fanns mest kunskap och intresse för träbyggande här.”

Simone berättar att det var tufft i början av karriären – att komma in som ung tjej med den ”absurda” tanken att bygga energisnåla passivhus. Hon nämner att hon tycker att denna mansdominerade bransch fortfarande behöver fler kvinnor för en mjukare och mer utvecklande image. Hon inser att acceptans och respekt säkert har vuxit för kvinnor i byggbranschen de senaste 20 åren, men tror fortfarande att man måste bevisa sig. Hon rekommenderar att praktisera ute på byggen för att man genom att lära sig hantverket eller praktiken inte bara blir en teoretiker som kan färg, form och siffror. Simone menar att det är viktigt både för en själv, men även för att skaffa sig respekt genom att veta vad man pratar om.

 

IG Passivhus sysslar till stor del med utbildning och många hantverkare de utbildar brinner för nytänkande efter att ha genomfört kurserna, och är ofta även motiverade att förbättra byggbranschen. Tyvärr trillar de allt för ofta sedan in i gamla arbetsrutiner – på grund av den konservativa branschen och att de sällan får tillfälle att praktisera sina nya kunskaper. Detta är ett område Simone önskar att hon kunde göra mer inom. Hon drömmer även om att starta en byggherreskola för byggherrar och beställare, liknande en körskola. Där ska man lära sig att ställa rätt krav och frågor och efteråt ska man veta hur man kan kolla och följa upp sina krav, samt drifta och underhålla sitt hus!

 

”Men jag är också stolt över de utbildningar och konferenser vi organiserar regelbundet, vårtinternationella samarbete och vårt utvecklingsarbete gällande hållbara och energieffektiva lösningar. 20 år i Sverige betyder för mig 20 år av arbete med passivhus, från invandrare till egenföretagaregenom en intensiv och drivande resa.”

 

Läs mer om Nackademins utbildningar inom elteknik och energi här. 

EEF

Projektet Energieffektivisering i offentlig sektor – EnOff drivs av Energieffektiviseringsföretagen och vill öka samarbetet mellan offentlig sektor och näringslivet i Östra Mellansverige för att kunna ställa krav på energieffektiviseringar i upphandlingar. Projektet delfinansieras av EU med medel ur den europeiska regionala utvecklingsfonden social hållbarhetsdimension.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär