HemKursinnehåll Testautomatiserare
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

Kursinnehåll Testautomatiserare

På denna sida kan du läsa mer om kurserna som ingår i utbildningen Testautomatiserare. Efter avslutad utbildning erhåller du ett examensbevis som Testautomatiserare från Nackademin.

1. Programmering för testare (5 veckor) a. Innehåll:

 • Att sätta upp utvecklingsmiljön.
 • JavaSE, maven, Junit, javacoco.
 • Enhetstester, code coverage.
 • Git & version control.

b. Efter avslutad kurs skall den studerande:

 • Kunna sätta upp en egen utvecklingsmiljö.
 • Grunder i programmering i JavaSE, som t.ex. datatyper, kontrollsatser, boolesk algebra, loopar, enkla data strukturer, OOP, APIer/externa bibliotek, osv.
 • Kunna enkel objektorienterad analys och design (OOAD).
 • Skriva enklare program med hjälp av OOAD.
 • Kunna förstå varför det är viktigt att följa code conventions inom programmering.
 • Överväga och automatisera enhetstester för enkla applikationer med hjälp av JUnit.
 • Kunna använda Java code coverage (Jacoco) för att se hur mycket av koden har testats med automatiska enhetstester.
 • Skriva koder som är lättare att underhålla.
 • Git/ Github

2. Introduktion till testautomation (en vecka) a. Innehåll:

 • Introduktion till testautomatisering.
 • Testautomatisering demos.

b. Efter avslutad kurs skall den studerande:

 • Förstå att testautomation innebär fördelar, men också nackdelar i vissa sammanhang.
 • Förstå hur olika typer av testautomatisering kan anpassas utifrån olika behov.
 • Ha en överblick om de centrala och vanligaste förekommande problemen som kan uppstå när man automatisera tester.
 • Förstå hur testautomation hör ihop med continuous integration och continuous delivery

 

3. Introduktion till testautomation (en vecka) a. Innehåll:

 • Introduktion till front-end testning
 • Sätta upp utvecklingsmiljön
 • Cypress.io
 • Introduktion till visual regression testning
 • Percy.io
 • Git & version control.

b. Efter avslutad kurs skall den studerande:

 • Sätta upp en egen utvecklingsmiljö för att skriva automatiserade tester för front-end och visual regression testning.
 • Förstå att front-end testning och visual regression testning är specifika typer av automatiserade tester och förstå skillnaden från dessa till andra typer av automatiserade tester.
 • Kunna använda specifika teststrategier för att jobba med front-end och visual regression testning.
 • Designa och dokumentera testplaner för front-end och visual regression testning.
 • Automatisera front-end och visual regression tester med hjälp av cypress.io och percy.io.
 • Kunna skriva kod som är lättare att underhålla.

 

4. Backend Testning (Två veckor) a. Innehåll:

 • Introduktion till backend testning
 • Att sätta upp utvecklingsmiljön
 • Cypress.io
 • Git & version control

b. Efter avslutad kurs skall den studerande:

 • Kunna sätta upp en egen utvecklingsmiljö för att skriva automatiserade tester för backend.
 • Förstå att backend testning är en specifik typ av test och kunna hantera olika sätt att testa backend manuellt.
 • Förstå skillnaden mellan backend testning och andra typer av tester, med fokus på automatisering.
 • Kunna använda specifika teststrategier för att jobba med backend testning.
 • Designa och dokumentera testplaner för backend.
 • Automatisera backend tester med hjälp av cypress.io.
 • Förstå hur man skriver kod som är lättare att underhålla.

 

5. Lasttestning (Två veckor) a. Innehåll:

 • Introduktion till last testning
 • Att sätta upp utvecklingsmiljön
 • jMeter
 • Git & version control

b. Efter avslutad kurs skall den studerande:

 • Kunna sätta upp en egen utvecklingsmiljö för att skriva automatiserade lasttester.
 • Förstå på vilka sätt lasttestning är en specifik typ av test.
 • Förstå skillnaden mellan lasttestning och andra typer av tester, med fokus på automatisering.
 • Kunna använda specifika teststrategier för att jobba med lasttestning.
 • Designa och dokumentera testplaner för lasttestning.
 • Automatisera lasttester med hjälp av JMeter.

6. Continuous Integration/Continuous delivery (Två veckor) a. Innehåll:

 • CI/CD teoretiskt och praktiskt
 • Grunder i jenkins (byggserver)
 • Grunder i jenkins pipelines
 • Git & version control
 • Docker
 • Test exekvering och rapportering i jenkins

b. Efter avslutad kurs skall den studerande:

 • Förstå och implementera ett enkelt CI-kedjan där fokus kommer ligga främst på automatiserade tester.

 

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär