HemKursinnehåll Testautomatiserare
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-to kl 10-12

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00 (vardagar kl. 9-13)
expeditionen@nackademin.se

Besökstider:
Måndag 9:00-13:00
Tisdag: 8:00-10:00
Onsdag: 8:00-10:00
Torsdag: 9:00-13:00
Fredag: 8:00-10:00

Expeditionen ligger på plan 4.

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

Kursinnehåll Testautomatiserare

På denna sida kan du läsa mer om kurserna som ingår i utbildningen Testautomatiserare. Efter avslutad utbildning erhåller du ett examensbevis som Testautomatiserare från Nackademin.

1. Programmering för testare (5 veckor) a. Innehåll:

 • Att sätta upp utvecklingsmiljön.
 • JavaSE, maven, Junit, javacoco.
 • Enhetstester, code coverage.
 • Git & version control.

b. Efter avslutad kurs skall den studerande:

 • Kunna sätta upp en egen utvecklingsmiljö.
 • Grunder i programmering i JavaSE, som t.ex. datatyper, kontrollsatser, boolesk algebra, loopar, enkla data strukturer, OOP, APIer/externa bibliotek, osv.
 • Kunna enkel objektorienterad analys och design (OOAD).
 • Skriva enklare program med hjälp av OOAD.
 • Kunna förstå varför det är viktigt att följa code conventions inom programmering.
 • Överväga och automatisera enhetstester för enkla applikationer med hjälp av JUnit.
 • Kunna använda Java code coverage (Jacoco) för att se hur mycket av koden har testats med automatiska enhetstester.
 • Skriva koder som är lättare att underhålla.
 • Git/ Github

2. Introduktion till testautomation (en vecka) a. Innehåll:

 • Introduktion till testautomatisering.
 • Testautomatisering demos.

b. Efter avslutad kurs skall den studerande:

 • Förstå att testautomation innebär fördelar, men också nackdelar i vissa sammanhang.
 • Förstå hur olika typer av testautomatisering kan anpassas utifrån olika behov.
 • Ha en överblick om de centrala och vanligaste förekommande problemen som kan uppstå när man automatisera tester.
 • Förstå hur testautomation hör ihop med continuous integration och continuous delivery

 

3. Introduktion till testautomation (en vecka) a. Innehåll:

 • Introduktion till front-end testning
 • Sätta upp utvecklingsmiljön
 • Cypress.io
 • Introduktion till visual regression testning
 • Percy.io
 • Git & version control.

b. Efter avslutad kurs skall den studerande:

 • Sätta upp en egen utvecklingsmiljö för att skriva automatiserade tester för front-end och visual regression testning.
 • Förstå att front-end testning och visual regression testning är specifika typer av automatiserade tester och förstå skillnaden från dessa till andra typer av automatiserade tester.
 • Kunna använda specifika teststrategier för att jobba med front-end och visual regression testning.
 • Designa och dokumentera testplaner för front-end och visual regression testning.
 • Automatisera front-end och visual regression tester med hjälp av cypress.io och percy.io.
 • Kunna skriva kod som är lättare att underhålla.

 

4. Backend Testning (Två veckor) a. Innehåll:

 • Introduktion till backend testning
 • Att sätta upp utvecklingsmiljön
 • Cypress.io
 • Git & version control

b. Efter avslutad kurs skall den studerande:

 • Kunna sätta upp en egen utvecklingsmiljö för att skriva automatiserade tester för backend.
 • Förstå att backend testning är en specifik typ av test och kunna hantera olika sätt att testa backend manuellt.
 • Förstå skillnaden mellan backend testning och andra typer av tester, med fokus på automatisering.
 • Kunna använda specifika teststrategier för att jobba med backend testning.
 • Designa och dokumentera testplaner för backend.
 • Automatisera backend tester med hjälp av cypress.io.
 • Förstå hur man skriver kod som är lättare att underhålla.

 

5. Lasttestning (Två veckor) a. Innehåll:

 • Introduktion till last testning
 • Att sätta upp utvecklingsmiljön
 • jMeter
 • Git & version control

b. Efter avslutad kurs skall den studerande:

 • Kunna sätta upp en egen utvecklingsmiljö för att skriva automatiserade lasttester.
 • Förstå på vilka sätt lasttestning är en specifik typ av test.
 • Förstå skillnaden mellan lasttestning och andra typer av tester, med fokus på automatisering.
 • Kunna använda specifika teststrategier för att jobba med lasttestning.
 • Designa och dokumentera testplaner för lasttestning.
 • Automatisera lasttester med hjälp av JMeter.

6. Continuous Integration/Continuous delivery (Två veckor) a. Innehåll:

 • CI/CD teoretiskt och praktiskt
 • Grunder i jenkins (byggserver)
 • Grunder i jenkins pipelines
 • Git & version control
 • Docker
 • Test exekvering och rapportering i jenkins

b. Efter avslutad kurs skall den studerande:

 • Förstå och implementera ett enkelt CI-kedjan där fokus kommer ligga främst på automatiserade tester.

 

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär