Introduktion till sociala medier
Yh-poäng: 10

Du kommer att ha kunskap och färdighet i att hantera och agera i de största sociala medierplattformarna såsom Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Snapchat och Youtube. Kunskap om hur plattformarna ska hanteras krävs då de är de viktigaste verktygen en marknadskommunikatör inom sociala medier har.

Sociala mediers roll i digital närvaro
Yh-poäng: 15

Efter kursen har du kunskap om vilken roll sociala medier spelar inom en verksamhet samt tillsammans med andra digitala aktiviteter såsom webbplats, SEO, kampanjer och annonsering i print/TV/radio. Kursen kommer att ge dig kunskaper i hur användandet av sociala medier historiskt har sett ut från 1980 fram tills nu.

Affärs- och organisationskunskap för marknadskommunikatörer
Yh-poäng: 
15

Efter kursen har du kunskap om organisationsstruktur och affärskunskap med betoning på marknad- & kommunikationsavdelningar samt färdigheter i att driva förändringsprocesser och implementera policys med koppling till sociala medier.

Analys och rapport
Yh-poäng: 
20

Efter kursen ska du kunna genomföra analyser av aktivitet och löpande arbete på webben och i sociala medier, kunna rapportera resultatet på ett professionellt sätt samt förstår hur man lägger upp en bra och övertygande presentation.

Användbarhet och grafisk kommunikation
Yh-poäng: 
20

Efter kursen har du grundläggande förståelse för arbete med användbarhet och grafisk kommunikation. Du vet hur man förhåller sig till detta i ett projekt eller i löpande arbete. Kursen innefattar även digital bildbehandling samt hur man kan kommunicera med text, bild, film och ljud för att förstärka ett budskap i digitala medier.

Krishantering i sociala medier
Yh-poäng: 15

Efter kursen ska du ha kunskap om kriskommunikation och krisarbete generellt samt färdigheter i hur man kan arbeta förebyggande och med krishantering/kriskommunikation med sociala medier som verktyg.

LIA 1
Yh-poäng: 
40

Efter kursen ska du ha praktisk arbetslivserfarenhet av att jobba med sociala medier och de olika modeller och verktyg som används inom området. Du förstår yrkesrollen och vilka utmaningar som finns i denna.

LIA 2
Yh-poäng: 60

Efter kursen ska du ha praktisk arbetslivserfarenhet av att jobba kvalificerat med sociala medier ur ett marknad- och/eller kommunikationsperspektiv samt ha fördjupad kännedom om hur yrkesrollen fungerar på en arbetsplats.

Annonsering och konvertering
Yh-poäng: 
25

Under den här kursen får du grundläggande kunskap i marknadsföring via digitala medier vilket omfattar banners, annonsering i sociala medier, köpt media i bloggar och SEM. Kursen ger dig även praktiska kunskaper i hur annonsering sker på Facebook, Twitter och Linkedin samt hur ett valt eller givet företag kan konvertera genom köpta annonser. I kursen kommer terminologin och verktyg att vara på engelska.

Projektledning
Yh-poäng: 10

Efter kursen ska du kunna driva projekt kopplat till sociala medier på ett strukturerat sätt samt även kunna strukturera ditt eget arbete.

Kommunikation i sociala medier
Yh-poäng: 
60

Den här kursen bygger vidare på utbildningens tidigare kurser i kommunikation och sociala medier. Du kommer att få fördjupad kunskap som krävs för att kunna arbeta och kommunicera med sociala medier integrerat med ett företags kommunikationsplan. Då får grundläggande kunskap i att skriva, planera och leverera en offert, hur en digital kundservice kan byggas upp, driftas och utvecklas samt driva försäljning i sociala medier. Delar av kursen genomförs i samråd med ett valt eller givet företag.

 

Examensarbete
Yh-poäng: 20

Under den här kursen genomför du ett projekt som ledningsgruppen tagit fram. Kursens syfteär att du i projektform ska utveckla din förmåga att planera och strukturera ditt arbete i samverkan med ett företag/en beställare enligt en redovisad projektplan.