Affärs- och organisationskunskap för marknadskommunikatörer
Yh-poäng: 
15

Efter kursen har du kunskap om organisationsstruktur och affärskunskap med betoning på marknad- & kommunikationsavdelningar samt färdigheter i att driva förändringsprocesser och implementera policys med koppling till sociala medier.

Analys och rapport
Yh-poäng: 
25

Efter kursen ska du kunna genomföra analyser av aktivitet och löpande arbete på webben och i sociala medier, kunna rapportera resultatet på ett professionellt sätt samt förstår hur man lägger upp en bra och övertygande presentation.

Användbarhet och grafisk kommunikation
Yh-poäng: 
15

Efter kursen har du grundläggande förståelse för arbete med användbarhet och grafisk kommunikation. Du vet hur man förhåller sig till detta i ett projekt eller i löpande arbete. Kursen innefattar även digital bildbehandling samt hur man kan kommunicera med text, bild, film och ljud för att förstärka ett budskap i digitala medier.

Kommunikation och marknadsarbete i sociala medier
Yh-poäng: 60

Efter kursen ska du ha god insikt i och kunna genomföra och arbeta strategiskt med kommunikation i alla former inom digitala medier. Du förstår hur sociala medier integreras i marknads-/kommunikationsplaner. Kursen innefattar copywriting för webb och sociala medier, tonalitet, storytelling och bild som komplement till text. Hur man skapar och hanterar kampanjer och koncept som ökar kännedom, engagerar och bygger lojalitet. Vidare ska studenterna få kunskap om hur olika målgrupper beter sig och vilket socialt media som är relevant att använda beroende på vilket syfte kommunikationen har. Kursen behandlar även vilka regler och lagarsom reglerar kommunikation via sociala medier.

Krishantering i sociala medier
Yh-poäng: 15

Efter kursen ska du ha kunskap om kriskommunikation och krisarbete generellt samt färdigheter i hur man kan arbeta förebyggande och med krishantering/kriskommunikation med sociala medier som verktyg.

LIA 1
Yh-poäng: 
40

Efter kursen ska du ha praktisk arbetslivserfarenhet av att jobba med sociala medier och de olika modeller och verktyg som används inom området. Du förstår yrkesrollen och vilka utmaningar som finns i denna.

LIA 2
Yh-poäng: 60

Efter kursen ska du ha praktisk arbetslivserfarenhet av att jobba kvalificerat med sociala medier ur ett marknad- och/eller kommunikationsperspektiv samt ha fördjupad kännedom om hur yrkesrollen fungerar på en arbetsplats.

Omvärldsbevakning
Yh-poäng: 
20

Efter kursen förstår du vikten av omvärldsbevakning och kan genomföra omvärldsbevakning med webben och sociala medier som primärt verktyg. Du vet hur man håller sig uppdaterad i den bransch ett företag verkar samt hur man håller koll på trender och utveckling inom området för sociala medier.

Projekt- och arbetsmetodik
Yh-poäng: 10

Efter kursen ska du kunna driva projekt kopplat till sociala medier på ett strukturerat sätt samt även kunna strukturera ditt eget arbete.

Social media-verktyg
Yh-poäng: 20

Efter kursen har du god kännedom om och färdigheter i att hantera och agera i de största sociala media plattformarna samt digitala verktyg så som CMS och CRM.  Du har också förståelse för affärsnyttan med digitala lösningar ur olika perspektiv.

Sociala mediers roll i digital närvaro
Yh-poäng: 
20

Efter kursen ska du ha god kännedom om hur den digitala närvaron kan se ut i olika typer av organisationer och hur olika delar samverkar för att nå de övergripande målen för verksamheten.