HemKompetensutveckling inom energi är en bra investering i din framtid!
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

Kompetensutveckling inom energi är en bra investering i din framtid!

energioptimering

Energibranschen står inför en intensiv utvecklingsfas där elnäten behöver en omfattande utbyggnad och förnyelse i hela landet för att nå målet om ett helt förnybart energisystem till år 2040. Där huvudsyftet är att övergå till en energimix där alla energikällor är förnybara. I detta inkluderas solenergi, vindkraft, vattenkraft, biomassa och andra hållbara energikällor.

För att nå detta krävs enorma investeringar i elnätet och energilagringslösningar för att möjliggöra en smidig distribution och användning av förnybar energi. Det kommer även att krävas ny kompetens kring hur man på bästa sätt kan minimera energiförbrukningen och maximerar nyttan av den tillgängliga förnybara energin.

Enligt Svenskt Näringsliv rapport kommer det finnas brist på ca 14 000 yrkesutbildade inom el. Kompetensutveckling inom energi vara en klok investering i din framtid. Det ger dig möjlighet att vara konkurrenskraftig på arbetsmarknaden, främja din karriär, och spela en roll i att skapa en mer hållbar och pålitlig energiframtid.

Du som idag jobbar inom elbranschen har goda möjligheter att karriärväxla.

Att läsa en kurs inom ett spännande område kan hjälpa dig att bygga vidare på den grund du har idag och på så sätt ta dig vidare i karriären. En bra start kan vara att börja fundera på vilka dina nuvarande färdigheter, intressen och mål är. Börja läsa på om vilka olika lokala utbildningsprogram, kurser och certifieringsmöjligheter som kan vara relevanta för din nya karriär.

Efterfrågan på kompetenta yrkespersoner inom elbranschen förväntas vara fortsatt hög, särskilt med den ökande övergången till förnybar energi och behovet av att modernisera elsystem.

Miljödeklarationer

Stora lönefördelar med att kompetensutvecklas inom energibranschen

Eftersom energibranschen kräver specialiserad kunskap och kompetens, kan det ofta leda till högre löner och bättre anställningsvillkor än i många andra branscher.

Att arbeta inom energibranschen ger dig möjlighet att bidra till en mer hållbar energiförsörjning genom att arbeta med förnybar energi och energieffektivitet. På sätt kommer du att vara en viktig del i Sveriges omställning i att nå målet om ett helt förnybart energisystem till år 2040.

Energitekniken utvecklas ständigt, och det krävs kontinuerlig kompetensutveckling för att hålla sig uppdaterad om de senaste trenderna och teknologierna inom branschen.

 

Läs en YH-kurs på Nackademin i Energioptimering med förnybara källor för fastigheter och infrastruktur. Ansökan stänger den 11 september, missa inte att söka idag!

Läs mer här>>

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär