HemJulia Losciale om förpackningsutvecklarens förändrade roll
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre kl 10-12

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

Julia Losciale om förpackningsutvecklarens förändrade roll

Förpackningsutveckling är mer än bara grafisk design. Det handlar om allt från hur en produkt upplevs och känns till hur den ser ut och vad den kommunicerar, samt hur den påverkar människor och miljö. Betydelsen av bra förpackningsutveckling blir allt viktigare i ett samhälle där miljö och hållbarhet behöver stå i fokus. Julia Losciale, förpackningsspecialist på ICA, sitter med i ledningsgruppen för utbildningen Förpackningsutvecklare/-designer på Nackademin och vi har intervjuat henne om yrkesrollen, utvecklingen de senaste åren samt anställningsbehovet i branschen.

Förpackningsspecialist på ICA med fokus på hållbarhet

Julia Losciale jobbar som packaging manager eller förpackningsspecialist för ICAs egna märkesvaror, det vill säga allt som de utvecklar under varumärket ICA; från ICA basic till ICA selection och flera mervärdes sortiment däremellan.

Rollen innebär både arbetsuppgifter nära produktutveckling med beslut kring konstruktion, grafisk design och materialval, men även en mer strategisk och innovativ del med fokus på strategier kring hållbarhet, innovation och effektivitet.

Hållbarhet är en viktig fråga där konkurrenskraften flyttas från produkt till förpackning. Idag handlar en bra förpackningsdesign inte enbart om grafisk design.

– Jag tycker att min roll är väldigt rolig och har haft den i drygt åtta år, men rollen har utvecklats otroligt mycket under dessa år. Det är en bred roll där du har chans att jobba med många olika områden. Under de senaste tre åren har frågan kring plast och förpackningars påverkan på miljön gett min roll en ny riktning och kompetensutveckling. Förpackningen har alltid varit en tydlig konkurrensfaktor, men med fokus på hållbarhet handlar det nu om mer än bara grafisk design och informationsbärare, berättar Julia.

Drivkrafter i arbetet

Precis som med allt annat inom produktutveckling så handlar förpackningsutveckling om att göra en bra affär. På ICA bygger de upp förpackningsutveckling utifrån fyra byggstenar: Effektivitet, design, funktion och hållbarhet.

– Ibland får design stå tillbaka för funktion, ibland får hållbarhet ha en större del än effektivitet. Det viktiga är att alla fyra drivkrafter måste finnas med, vilket också är det som är utmanade i mitt jobb, förklarar Julia.

– En förpackning ska vara enkel att använda, men det är också viktigt hur den fungerar i våra kylskåp och butiker där den ska plockas upp och ner i hyllorna. Det gäller att hitta den perfekta balansen, oavsett om det är pesto eller ett blöjpaket. De fyra byggstenarna spelar in i hela vår varumärkesstege, berättar Julia.

På ICA bygger vi upp förpackningsutveckling utifrån fyra byggstenar: Effektivitet, design, funktion och hållbarhet.

Som förpackningsutvecklare är du med i alla små delar och drivkraften för Julia är att hon har ett starkt och trovärdigt varumärke i ryggen som hon själv brinner för.

– Det är så roligt att jobba med mat och produkter som nästan alla känner till. Det är alltid någon som har en relation till den rispåsen som är så svår att öppna, berättar Julia.

– Sen vill jag gärna vara med och bidra till en bättre värld. ICA har en bra syn på hållbarhet med en tydlig hållbarhetspolicy där förpackningarna spelar en stor roll. Vi säljer oerhört många förpackningar,  tänk bara efter en middag då du fyller en halv kasse med tomma förpackningar när du är klar, menar Julia.

Förpackningsutvecklare – en roll i ständig förändring

Det är viktigt att ha med sig att ICA, precis som Axfood, Coop och andra stora egna varumärkesägare, inte producerar några förpackningar själva. Julia menar att det är en vanlig bild där många tror att förpackningsutveckling alltid handlar om att konstruera. Det gör en del på stora förpackningsföretag såsom Stora Enso och BillerudKorsnäs, men företag som ICA har inga egna fabriker.

Yrkesrollen förpackningsutvecklare är en bred roll med varierande arbetsuppgifter och du har möjlighet att jobba med väldigt olika frågor, ur ett brett perspektiv. Du kan också jobba väldigt smalt och jobba som utvecklare med enbart kartong, plast eller design. Du kan jobba med utveckling av nya förpackningar, men du kan också ha en roll där du har koll på olika parametrar för att kunna ta beslut om vilka förpackningar som ska köpas in.

– För att lyckas i rollen behöver du vara på tårna och ha ett brett intresse för konsumentbeteenden och konsumtionsmönster, om material och konstruktion samt om design och kommunikation, säger Julia.

Yrkesrollen förpackningsutvecklare är idag mycket bredare än när Julia gav sig in i branschen för åtta år sedan. Rollen kommer att bli ännu bredare när vi behöver fundera över vad en enskild flaska gör i en bredare kontext och hur vi kan göra den så bra som det bara går ur flera olika perspektiv.

– Nu handlar det lika mycket om att ha kunskap om färgerna och materialvalen samt deras påverkan när de slängs i återvinningen som konstruktionen och den grafiska designen till en produkt, förklarar Julia.

Ett stort fokus för ICA är hur de ska förhålla sig till e-handeln och de utmaningar som kommer när konsumenterna idag handlar på ett annat sätt. Vad blir viktigt när produkterna visas via en platt bild på en skärm? Hur kan de framhäva sina produkter på bästa sätt jämfört med andra konkurrenter online?

– E-handeln ställer också andra krav på produkternas förpackningar i och med att de fraktas på ett annat sätt och behöver hålla kyla samtidigt som de ska vara effektiva och inte ta för mycket plats i transport, inte skapa för mycket sopor och samtidigt skapa en bra kundupplevelse. Du ställs inför nya utmaningar hela tiden, säger Julia.

Anställningsbehovet – framtiden är ljus

– Marknaden är väldigt bra just nu. Det är både hårdare konkurrens men också fler företag som behöver den här typen av stöttning. Det finns ett stort behov för oss i näringslivet att anställa och det har aldrig varit så efterfrågat med förpackningsutvecklare som nu. Jag och mina kollegor i branschen söker efter personer att anställa. Framtiden är ljus, förklarar Julia.

Anställningsbehovet grundar sig i att det behövs kompetens som ser hela cirkeln och som har ett fokus på miljö och hållbarhet. Debatten kring plast i våra hav har gett ringar på vattnet menar Julia och pekar på att det nu är ett bra tillfälle att höja våra blickar.

– Vad är det egentligen som krävs? Vi befinner oss i en era där vi måste fokusera på miljön. Det ställer krav på förpackningsutvecklare som har ett helhetsperspektiv och en förståelse för vad varje liten detalj faktiskt ger – en sån person skulle vi anställa direkt! Det finns en fantastisk marknad just nu för den som har det, menar Julia.

Vi befinner oss i en era där vi måste fokusera på miljön. Det ställer krav på förpackningsutvecklare som har ett helhetsperspektiv och en förståelse för vad varje liten detalj faktiskt ger – en sån person skulle vi anställa direkt!

Engagemanget i ledningsgruppen

Det är alltid bra att ha en bra utbildning i grunden och att känna till företagsekonomi, marknadsföring och olika kommunikationsstrategier. Du kommer in i en bransch i näringslivet där saker går fort även om du som nyexaminerad inte förväntas vara fullärd.

– Vi sitter med för säkra utbildningens fortlevnad för att hela tiden se till att den är aktuell och relevant så att det fortsätter att finnas ett intresse i branschen. Att studenterna som tar examen kommer ut och kan arbeta direkt, säger Julia.

Utbildningens ledningsgrupp består av personer med olika yrkesroller inom den här genren och kommer från olika företag som tryckeri, designbyrå, representanter från förpackningsbranschen samt fler personer med liknande roll som Julia. Det visar också på utbildningens bredd och att du kan jobba med väldigt olika saker även om allt handlar om förpackningsutveckling.

– Vårt engagemang är 100 procent för att vi tror på utbildningen – gör vi inte det så hoppar vi av. Vi sitter där för att se till att det fortfarande finns ett intresse i branschen. Vi i ledningsgruppen försöker också ta emot så många studenter på LIA-praktik som möjligt, berättar Julia som själv gick utbildningen 2008 och menar att den har en starkare förankring till arbetslivet idag.

Låter Förpackningsutvecklare/-designer som något för dig? Läs mer om utbildningen som Julia sitter med i ledningsgruppen för här.