Nackademin söker kursansvariga utbildare till våra utbildningar Markingenjör samt Anläggningsingenjör Infrastruktur.

I rollen som utbildare på Nackademin lär du ut arbetssätt och tekniker som är aktuella på dagens arbetsmarknad. Vi letar efter, och värdesätter, att du som utbildare känner ett stort engagemang för att genom god pedagogik vara med och kompetensförsörja branschen som du idag verkar inom och vara delaktig i att ge våra studenter den allra bästa studietiden. Du behöver, förstås, ha goda kunskaper inom området som du ska undervisa i, samtidigt som du också behöver ha dokumenterad, relevant arbetslivserfarenhet.

 

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:

 • Framtagande av utbildningsmaterial  kursunderlag
 • Salsundervisning och genomförande av kursen enligt kursplan
 • Upprätta projektarbeten och tentamen
 • Boka eventuella studiebesök
 • Leda studenterna genom kursen, examinera, betygsätta m.m.

Vi söker dig som har goda yrkesmässiga kunskaper för att undervisa inom ett eller flera av följande områden för utbildningarna nedan:

Markingenjör:

 • Kurs: Anläggningsmetoder
  • 20 yh-poämg
  • v.42-47
  • Specifikation: Kunskaper inom anläggningsmetoder och de regelverk och metoder i praktiskt byggnadsarbete.
 • Kurs: Installationer och konstruktioner
  • 20 yh-poäng
  • v. 41-3 med uppehåll vecka 45 och vecka 46
  • Specifikation: Du har kompetens inom installationer och dagvattenhantering i mark och känner dig trygg och inspirerad att lära ut detta. Kanske jobbar du idag som markingenjör, landskapsarkitekt eller landskapsingenjör?

Anläggningsingenjör Infrastruktur

 • Kurs: Anläggning, process och produktion
  • 30 yh-poäng
  • v. 44-2
  • Specifikation: Kunskaper om projektstyrning, etablering, APD-planer och kalkylering.
 • Kurs: Anläggningsmetoder 2
  • 30 yh-poäng
  • v. 37-46
  • Specifikation: Kunskaper inom byggbestämmelser, olika skeenden i byggfasen, olika materialegenskaper som spelar in när det gäller val av anläggningstekniska lösningar.


Ansökan

Skicka in CV och personligt brev till Jenny Karlsson, Researcher – jenny.karlsson@nackademin.se.

Nackademin strävar efter mångfald där våra medarbetares och studenters olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter berikar verksamheten.

Skriv ”Utbildare + vilken av utbildningarna/kurserna ovan du är intresserad av” i ämnesraden. Eventuella frågor  besvaras av Jenny Karlsson via mail. Det finns inget sista ansökningsdatum, men sök gärna så snart som möjligt då intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!

 

Nackademin är ett utbildningsföretag med fler än 30 yrkeshögskoleutbildningar inom bland annat områden som hälsa, design, kommunikation, bygg och  IT. Vi vill genom vår verksamhet vara en aktiv samhällsaktör och jobbar därför kontinuerligt för att kompetensförsörja Sverige genom att tillgodose näringslivets och arbetsmarknadens nuvarande och framtida behov.  Nackademin startades för 20 år sedan och utbildar idag ca 1 500 studenter årligen och har ett 1000-tal nätverkande företag. Våra utbildningar sker i nära samarbete med arbetslivet både när det gäller yrkeshögskoleutbildning, diplomutbildning eller skräddarsydd företagsutbildning.