Nackademin söker utbildare inom bygg och anläggningsämnen. Vi söker dig som har stort engagemang för människor och utbildning. Du drivs av att se människor utvecklas genom ny kunskap och att förse arbetsmarknaden med relevant kompetens. Låter det som du? Härligt!

Kurslängden varierar mellan två till sex veckor med föreläsningar tre dagar per vecka. De ämnen vi söker utbildare inom är:

Anläggningsmetoder
Målet med kursen är att de studerande ska ha specialiserade kunskaper om olika anläggningsmetoder och kunna genomföra utsättningar och grundläggningsarbeten inför ledning av anläggningsprojekt.

Energieffektivisering och installationssamordning
Målet med kursen är att de studerande har kunskaper om vad som påverkar byggnaders energianvändning, både i befintligt bestånd och i nyproduktion, och hur man kan effektivisera denna. De studerande ska kunna beräkna energiförluster, fukthalt och luftflöden och förstå vikten av installationssamordning för att kunna uppnå miljömålen.

Civil 3D
Målet med kursen är att den studerande har specialiserade kunskaper och färdigheter i att använda Civil 3D för framtagning av BIM-modeller inom mark, väg och VA-profil.

MagiCAD
Målet med kursen är att den studerande har specialiserade kunskaper och färdigheter i att använda MagiCAD för framtagning av BIM-modeller till elprojektering.

Konstruktion inom bygg och anläggning
Målet med kursen är att de studerande ska få grundläggande kunskaper i olika stomtyper i fastigheter. De studerande ska även kunna redogöra för betong-, trä- och stålteknik samt genomföra enklare lastnedräkningar och dimensioneringar i betong, trä och stål.

VA- projektering
Målet med kursen är att den studerande obehindrat ska orientera sig kring och hantera centrala underlag, relevanta för yrkesrollen, så som AMA (Allmän material- och arbetsbeskrivning), Bygghandlingar 90, AMA RA (råd och anvisningar), AMA MER (mätregler), ABK09 samt AB04.

Dimensionering och konstruktion av VA-system
Målet med kursen är att ge den studerande ökad kunskap om tillämpad matematik inom hydrauliska dimensioneringsberäkningar och förmåga att tillämpa konventionella och alternativa tekniska lösningar för VA-anläggningar baserade på bl.a. normerna i Svenskt Vattens publikationer.

Kontrollansvar
Målet med kursen är att ge de studerande kunskaper och redskap att läsa, förstå och tillämpa BBR och ha kännedom om rollen som kontrollansvarig.

Dina arbetsuppgifter

I arbetet som utbildare ingår undervisning utifrån yrkeshögskolans kursplaner samt uppföljning kring studenternas studiesituation. Du planerar undervisning, examination och bedömning av kursen utifrån kursplan, samt säkerställer att de studerande ges goda möjligheter att nå kursmålen. Du har förmågan att bedriva en varierad undervisning och anpassar dina metoder efter gruppens behov. Din undervisning har en tydlig koppling till yrkesrollen där du omsätter din yrkeskunskap till praktiska, pedagogiska, anpassade utbildningsmoment där teori och praktik samverkar. Du har även förmågan att involvera studenterna i undervisningen.

Personliga egenskaper

Du har ett stort engagemang för människor och utbildning. Du drivs av att se människor utvecklas genom ny kunskap och att förse arbetsmarknaden med relevant kompetens. Du har ett positivt förhållningssätt och är lösningsfokuserad. Du har en positiv syn och inställning till att människor vill lära och utvecklas. Du har god förmåga att skapa och behålla goda relationer till dina studenter. Du är tydlig, strukturerad och välorganiserad.

Kvalifikationer

  • Högskole- eller yrkeshögskoleutbildning inom området
  • Praktisk erfarenhet inom området
  • Meriterande om du har pedagogisk erfarenhet

Anställningsvillkor

Utgångläget för denna typ av uppdrag är att du som undervisare kommer in under en tidsbestämd period på konsultbasis. För mer information kan du kontakta Henric Nyström, 073 682 34 52 eller på henric.nystrom@nackademin.se

Ansökan

Skicka CV och personligt brev i PDF-format till Johanna Lyngarth, ansvarig PR och strategisk kommunikation, på henric.nystrom@nackademin.se. Nackademin strävar efter mångfald där våra medarbetares och studenters olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter berikar verksamheten.

Nackademin är ett utbildningsföretag med fler än 30 yrkeshögskoleutbildningar inom bland annat områden som bygg, IT, hälsa, teknik, design och kommunikation. Vi vill genom vår verksamhet vara en aktiv samhällsaktör och jobbar därför kontinuerligt för att kompetensförsörja Sverige genom att tillgodose näringslivets och arbetsmarknadens nuvarande och framtida behov. Nackademin startades för 20 år sedan och utbildar idag ca 1 500 studenter årligen och har ett 1000-tal nätverkande arbetsgivare. Våra utbildningar sker i nära samarbete med arbetslivet både när det gäller yrkeshögskoleutbildning, diplomutbildning eller skräddarsydd företagsutbildning.