HemEj behörig
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Övrigt

Samarbeten, kompetensutveckling och övriga frågor.

Overlay link

Ej behörig

Om det är så att du av någon anledning inte uppfyller behörighetskraven på en utbildning finns det ändå mycket goda chanser att styrka din behörighet. Läs om flera vanliga alternativ och scenarion nedan!

Reell kompetens

Förkunskapskravet säger att ”du ska ha lägst godkänt betyg i kursen xx, eller motsvarande kunskaper”. Om du t ex inte fick godkänt i Engelska A på gymnasiet, men har arbetat som au-pair i USA så kan du ansöka om reell kompetensbedömning. Då kan du skicka in intyg som styrker dina kunskaper. Viktigt när du skickar in intyg är att du har så uttrycklig information i intyget som möjligt – detta för att det ska vara möjligt för oss att göra en bedömning.

Behörighetsprov

Saknar du betyg och även saknar valideringsbara kunskaper, så kommer vi under våren att anordna behörighetsprov för våra sökanden som på denna väg vill visa sin förkunskapsnivå. Våra behörighetsprov är kostnadsfria och du kan skriva prov i följande ämnen:

  • Svenska
  • Engelska
  • Matematik
  • Programmering
  • Bygg och anläggning 1
  • Dator- och nätverksteknik.

När du gjort din ansökan till utbildningen du vill gå, kan du anmäla dig till behörighetsprov via ”mina sidor”. Vid godkänt resultat på provet så ges du behörighet i ämnet du skrivit prov för. Observera att resultatet endast gäller för utbildningar du söker på Nackademin.

Behöver du extra stöd under behörighetsprovet? Det finns möjlighet för dig som t.ex. har läs- och skrivsvårigheter att göra provet vid ett specialtillfälle där stöd kan ges. För att få veta mer och för att anmäla dig till detta tillfälle kontakta oss på antagningen@nackademin.se eller 08-466 60 00. OBS! Du behöver kunna visa ett intyg på att du behöver extra stöd.

Preparandkurs

Om du saknar en behörighet och inte tror att du direkt skulle klara ett behörighetsprov utan att få läsa in kursen i sig kan du gå en preparandkurs. För en avgift går du då på hel- eller halvfart en kvällskurs hos oss, fördelat på sex tillfällen + prov. Du kan anmäla dig till kurserna så snart du skickat in din ansökan till oss! Läs mer om vilka preparandkurser som finns här.

Undantag – 20%-regeln

Även om du inte uppfyller den grundläggande och/eller den särskilda behörigheten kan du ansöka till oss. Vi kan nämligen göra undantag från den formella behörigheten vi vissa fall, om vi bedömer att du som söker kan tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke utbildningen förbereder för på grund av tidigare erfarenheter. Det kan vara t.ex. tidigare studier, en hobby eller tidigare yrkeserfarenhet.

Detta gör att yrkeshögskolan är öppen för alla! Endast ett fåtal av de som blivit behörighetsförklarade enligt detta undantag får bli antagna (20 % av våra utbildningsplatser), därför är det hård konkurrens! Försök alltid att i första hand uppfylla den formella behörigheten för att öka dina chanser att bli antagen. Vill du ansöka enligt detta undantag anger du det i samband med din ansökan.