HemEj behörig
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-to kl 10-12

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00 (vardagar kl. 9-13)
expeditionen@nackademin.se

Besökstider:
Måndag 9:00-13:00
Tisdag: 8:00-10:00
Onsdag: 8:00-10:00
Torsdag: 9:00-13:00
Fredag: 8:00-10:00

Expeditionen ligger på plan 4.

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

Ej behörig

Om det är så att du av någon anledning inte uppfyller behörighetskraven på en utbildning finns det ändå mycket goda chanser att styrka din behörighet. Läs om flera vanliga alternativ och scenarion nedan!

Reell kompetens

Om du inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns möjligheten att åberopa reell kompetens. Det kan handla om kunskaper och erfarenheter som du förvärvat genom arbete, kursverksamhet, föreningsliv eller annat. Du måste ange att du åberopar reell kompetens i din ansökan och styrka detta genom relevanta dokument såsom betyg och intyg. Om du åberopar reell kompetens genom tidigare studier ska du bifoga kopia av originalbetyg. Vid utländska studier ska du bifoga UHR-bedömning eller betyg översatta av auktoriserad översättare.

Exempel
Förkunskapskravet säger att ”du ska ha lägst godkänt betyg i kursen xx, eller motsvarande kunskaper”. Om du t ex inte fick godkänt i Engelska A på gymnasiet, men har arbetat som au-pair i USA så kan du ansöka om reell kompetensbedömning. Då kan du skicka in intyg som styrker dina kunskaper. Viktigt när du skickar in intyg är att du har så uttrycklig information i intyget som möjligt – detta för att det ska vara möjligt för oss att göra en bedömning.

Behörighetsprov

Saknar du betyg och även saknar valideringsbara kunskaper, så kommer vi under våren att anordna behörighetsprov för våra sökanden som på denna väg vill visa sin förkunskapsnivå.

Behörighetsprov förutsätter att du redan besitter de kunskaper som krävs, men saknar godkänd dokumentation på det.

Exempel
Sökande saknar dokumenterade kunskaper i programmering 1, men tror sig kunna det som krävs för att klara ett prov. Hen skriver prov och klarar provet, då ger vi sökande behörighet.

Du kan anmäla dig och läsa mer om kommande behörighetsprov här

Våra behörighetsprov kostar 400:- per prov och du kan skriva i följande ämnen:

  • Svenska 2
  • Engelska 5 och 6
  • Matematik 2/B
  • Programmering 1
  • Bygg och anläggning 1
  • Dator- och nätverksteknik.
  • Ellära 1

.
Behöver du extra stöd under behörighetsprovet? Det finns möjlighet för dig som t.ex. har läs- och skrivsvårigheter att göra provet vid ett specialtillfälle där stöd kan ges. För att få veta mer och för att anmäla dig till detta tillfälle kontakta oss på antagningen@nackademin.se eller 08-466 60 00. OBS! Du behöver kunna visa ett intyg på att du behöver extra stöd.

Preparandkurs

Om du saknar en behörighet och inte tror att du direkt skulle klara ett behörighetsprov utan att få läsa in kursen i sig kan du gå en preparandkurs. För en avgift går du då på hel- eller halvfart en kvällskurs hos oss, fördelat på sex tillfällen + prov. Du kan anmäla dig till kurserna så snart du skickat in din ansökan till oss! Läs mer om vilka preparandkurser som finns här.

Undantag – 20%-regeln

Även om du inte uppfyller den grundläggande och/eller den särskilda behörigheten kan du ansöka till oss. Vi kan nämligen göra undantag från den formella behörigheten vid vissa fall, om vi bedömer att du som söker kan tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke utbildningen förbereder för på grund av tidigare erfarenheter. Det kan vara t.ex. tidigare studier, en hobby eller tidigare yrkeserfarenhet.

Detta gör att yrkeshögskolan är öppen för alla! Endast ett fåtal av de som blivit behörighetsförklarade enligt detta undantag får bli antagna (20 % av våra utbildningsplatser), därför är det hård konkurrens! Försök alltid att i första hand uppfylla den formella behörigheten för att öka dina chanser att bli antagen. Vill du ansöka enligt detta undantag anger du det i samband med din ansökan.

Hur ansöker jag via 20%-regeln?
För att ansöka genom 20%-regeln behöver du skicka in ett motivationsbrev där du tydligt redogör för varför du kommer att kunna genomföra utbildningen trots att du saknar ett eller flera behörighetskrav. Du laddar upp motivationsbrevet i din ansökan, döp filen till ”Motivationsbrev”. Du kan också välja att ladda upp arbetsintyg, CV eller liknande.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär