HemInformation med anledning av Covid-19
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

Nackademins anpassningar med anledning av Covid-19

Nackademin tar fortsatt allvarligt på den rådande pandemin och följer noggrant utvecklingen genom Folkhälsomyndighetens samt Myndigheten för Yrkeshögskolans (MYH) direktiv.

Nuläget

Vi vill tacka all personal, konsulter och studenter som agerat ansvarstagande under hösten och vintern. Vi noterar att man håller sig hemma vid symptom, och vid det tillfälle någon testat positivt har man per omgående informerat om detta till sin UL/utbildare/chef.

Riktlinjer vidare framåt

Vi tar fasta på de riktlinjer som gäller för vuxenutbildningar och lärosäten.

  • Vuxenutbildningar och lärosäten. För lärosäten utvecklas rekommendationen om delvis distansundervisning för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Praktiska moment, som exempelvis examinationer, samt övrig vuxenutbildning bör fortsatt genomföras med riskreducerande åtgärder på plats.

Med detta ser vi att våra befintliga riktlinjer kvarstår med en förstärkning som innebär att vi förordar distansutbildning. Det kommer att vara enstaka kurser/lektioner (där vi bedömer att så krävs för kvalitativ undervisning), laborationer och examinationer som sker på plats. Vid dessa tillfällen ska vi genomföra riskreducerande åtgärder så som halvklasser eller dubbla klassrum.

Vi vidarebefordrar här de centrala riktlinjer som vi har att förhålla oss till. Samtliga riktlinjer hittar du på FHM hemsida:

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19.
  • Stanna hemma och testa dig om du får symptom. Det gäller både dig som är ovaccinerad och dig som är vaccinerad.
  • Stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när du får symtom på luftvägsinfektion även om du fått ett negativt testsvar för covid-19. Det minskar spridningen av andra infektioner.
  • Du kan gå tillbaka till förskolan, skolan, arbetet och fritidsaktiviteterna när du testat negativt och blivit frisk. Om du har haft feber ska du ha varit feberfri minst ett dygn.
  • Stanna hemma om någon i ditt hushåll testat positivt för Covid -19. Stanna hemma i sju dagar räknat från den dag då personen i ditt hushåll tog sitt prov. Det gäller både dig som är vaccinerad och dig som ovaccinerad och även om du inte har symtom.

 

MYH och Corona

Du har säkert redan varit inne på Yrkeshögskolans hemsida och läst om hur myndigheten ställer sig till samtliga delar inom YH kopplat till pandemin. Om inte, rekommenderar jag det varmt och skickar här länken:

https://www.yrkeshogskolan.se/om-yrkeshogskolan/information-till-dig-som-studerande-med-anledning-av-corona/

IT

Kom ihåg att du på http://it.nackademin.se hittar svar på en mängd frågor under vårt FAQ samt en mängd instruktionsfilmer.

Kommunikation

Vill du gå tillbaka och läsa tidigare information så har vi samlat all information på ett ställe. Detta är utskick nr.23.

Som student går du in i Studentportalen:

https://studentportal.nackademin.se/mod/forum/view.php?id=503

För dig som undervisar på Nackademin hittar du kommunikationen i ditt nyhetsflöde:

https://studentportal.nackademin.se/mod/forum/view.php?id=33

​Har du frågor om hur Nackademin hanterar situationen med Coronaviruset?

Kontakta VD Astrid Westfeldt Corneman, awc@nackademin.se.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär