HemHon tog fast track till drömutbildningen
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 11.30-12.30

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

2019-10-08

Hon tog fast track till drömutbildningen

En intensiv preparandkurs gjorde det möjligt för den personliga tränaren Annelie Bexelius att bli antagen till YH-utbildningen Byggnadsingenjör. Nu ökar intresset för intensivkurserna som snabbt ger behörighet att söka till yrkeshögskolan.

 Jag har velat utbilda mig inom bygg i sex år men som småbarnsförälder är det svårt att få tid och ekonomi att gå ihop. Utan preparandkursen hade jag fått vänta några år till, säger Annelie Bexelius

Sverige storsatsar på yrkeshögskolan. I januari i år meddelade Myndigheten för yrkeshögskolan att antalet årsplatser ska öka med 45 procent fram till 2022 och beviljandegraden av nya YH-utbildningar blev den högsta någonsin. Redan 2019 rörde det sig om cirka 14 000 nya platser. Nio av tio YH-studenter får jobb inom ett år efter examen


Helgkurs gav behörighet att studera vidare

Men långt ifrån alla som söker till yrkeshögskolan är behöriga, och vissa utbildningar ställer krav på specifika förkunskaper inom exempelvis programmering, matte och ellära. För Annelie Bexelius krävdes Bygg och Anläggning 1 för att kunna söka till Nackademins Byggnadsingenjörsutbildningar. En preparandkurs gjorde det möjligt att på kort tid läsa in behörighet.

– Preparandkurser gör det enklare att byta karriär i en föränderlig arbetsmarknad, säger Annelie Bexelius.


Reell kompetens blir viktigare

I en rapport från Institute for the Future (IFTF) lyfts att 85 procent av jobben som finns 2030 inte ens existerar ännu. Dessutom kommer yngre generationer att byta karriär fler gånger under sitt yrkesverksamma liv än sina föregångare.

Det ställer högre krav på reell kompetens, vilket är den samlade kompetens en person skaffat sig både i och utanför det formella utbildningssystemet. I det räknas färdigheter som kritiskt tänkande, komplex problemlösning och emotionell intelligens in vilket bland annat World Economic Forum belyser i rapporten Future of WorkPreparandkurser gör det enkelt att snabbt komplettera med specialistkunskaper som utbildningar kräver.


Andelen sökande ökade med 72 procent

På Nackademin ökade andelen sökande till preparandkurser med 72 procent 2019 vilket, enligt skolans Vd Astrid Westfeldt Corneman, kan bero på att steget till nytt yrke blir kortare när behörighet kan läsas in på några veckor. Störst är intresset för preparandkurserna Bygg och Anläggning samt Programmering för att bli behörig till skolans byggnadsingenjörsutbildningar respektive IT-utbildningar med mjukaruinriktning.

– Preparandkurserna sänder en tydlig signal om att det går att byta karriär flera gånger i livet. Dessutom vet den som söker till yrkeshögskolan att utbildningen går hand i hand med arbetsmarknadens behov och att möjligheter till jobb efter examen är goda, säger Astrid Westfeldt Corneman.


Praktik ökar chans till jobb

Annelie Bexelius är nu inne på sin andra månad på utbildningen Byggnadsingenjör med inriktning mot Hållbart byggande. För henne spelade det uttalade kompetensbehovet från byggbranschen en stor roll för att våga hoppa på utbildningen. Dessutom ser hon den obligatoriska praktiken inom YH som en unik chans att skapa möjlighet till jobbingångar innan examen. Men Annelie Bexelius är inte främmande för att byta karriär igen i framtiden om det skulle krävas.

–  Vill jag någon gång sadla om igen kan jag läsa en till preparandkurs för att komma in på ett annat YH-program. Då har jag fått två utbildningar på samma tid som det skulle ta att få en traditionell universitetsexamen, säger hon och avslutar:

– Jag tror preparandkurser fyller ett syfte för både samhälle och arbetsmarknad. Det gör det enklare att bli behörig att studera vidare för personer som av olika skäl, som familj eller ekonomisk situation, inte kan studera heltid i långa perioder. Förhoppningsvis tar då fler chansen och vågar satsa.

Om Nackademin

Nackademin är ett utbildningsföretag som bedriver yrkeshögskole- och företagsutbildningar. Idag erbjuds omkring 30 YH-utbildningar inom områden som IT, bygg, kommunikation, design, elteknik och energi, pedagogik samt vård och hälsa i samarbete med företag från branschen. 9 av 10 studenter på Nackademin får jobb inom rätt yrke efter examen.

Om Yrkeshögskolan

Yrkeshögskola är en utbildningsform för yrkesinriktade studier på hög nivå. Dess exakta roll varierar mellan olika länder. I Sverige, är yrkeshögskoleutbildning en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier med start arbetslivsanknytning. Utbildningsutbudet är avsett att matcha arbetslivets kompetensbehov. Minst en fjärdedel av utbildningen utgörs av Lärande i Arbete (praktik). Praktik är en nyckel till jobb för många studenter och en effektiv rekryteringskanal för arbetsgivare.