HemFramtidens arbetsmarknad ställer krav på nya innovativa utbildningar
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Övrigt

Samarbeten, kompetensutveckling och övriga frågor.

Overlay link

Framtidens arbetsmarknad ställer krav på nya innovativa utbildningar

Välfärdstekniksamordnare, IT-projektledare och energiingenjör är några av de 16 utbildningar som Nackademin fått beviljade till hösten 2019. Nackademins utbildningserbjudande inför hösten visar ett tydligt fokus på utbildningar inom IT och digitalisering samt flera helt nya utbildningar och nya utbildningstyper som ska ge större upptagningsområde.

Expansionen av yrkeshögskolan fortsätter och till hösten rör det sig om ca 14 000 nya utbildningsplatser. I årets tilldelning fick Nackademin 16 utbildningar beviljade varav hälften är helt nya utbildningar som tagits fram i nära samverkan med arbetsgivare i branschen.

– Jag är så stolt över det teamwork som ligger bakom varje anbud. Vår framgång bygger på en nära dialog och samarbete med näringslivet, tillsammans med väl utarbetade processer internt, säger Nackademins VD, Astrid Westfeldt Corneman, om beskedet från Myndigheten för Yrkeshögskolan.

En av yrkeshögskolans absoluta styrka är att den väldigt snabbt kan gå från att identifiera kompetensbehov till att leverera pricksäkra utbildningslösningar.

– Det gläder oss att vi tillsammans med arbetsgivarna lyckats identifiera den kompetens som inte bara efterfrågas idag, utan som även kommer att ha en ökad efterfrågan på arbetsmarknaden framåt, fortsätter Astrid Westfeldt Corneman.

Ett exempel på en sådan utbildning är den helt nya utbildningen välfärdstekniksamordnare – som handlar om implementering av digitala arbetssätt inom vård och omsorg. Utbildningen är ett tydligt exempel på hur yrkeshögskolan är en viktig pusselbit när det kommer till att svara mot de utmaningar och behov som finns inom kompetensförsörjning och matchning i Sverige idag.

– Utbildningen välfärdstekniksamordnare är ett exempel på när digitaliseringen kommit in i en ny bransch – i det här fallet vård och omsorg. Då skapas ett nytt kompetensbehov där befintlig personal vidareutbildar sig, säger Astrid Westfeldt Corneman.

Ett område som fortsätter att växa och som det görs stora satsningar på inom yrkeshögskolan är IT, där Nackademin till hösten erbjuder sex nya IT-utbildningar som bland annat leder till jobb som IT-projektledare, IT-säkerhetstekniker och webbutvecklare fullstack open source.

Utbildningarna som startar hösten 2019 på Nackademin:

DevOps Engineer
IT-infrastrukturspecialist
IT-projektledare
IT-säkerhetstekniker
Kvalitetssäkrare och testare inom IT
Webbutvecklare fullstack open source
Välfärdstekniksamordnare
Digital kommunikatör i sociala medier
Digital kommunikatör i sociala medier – distans
Digital marknadsstrateg
Förpackningsutvecklare/-designer
Järnvägsingenjör
Platschef
VA-projektör
Energiingenjör
Virtual Reality-utvecklare – startar VT20

För mer information, vänligen kontakta:

Martina Lindgren,
Marknadschef på Nackademin
martina.lindgren@nackademin.se
070 610 44 99


Om Nackademin

Nackademin är ett utbildningsföretag som bedriver yrkeshögskole- och företagsutbildningar. Idag erbjuds 29 YH-utbildningar inom områden som IT, bygg, kommunikation, design, elteknik och energi samt vård och hälsa i samarbete med företag från branschen. 96 % av Nackademins studenter får jobb inom rätt yrke efter examen.

Om Yrkeshögskolan

Yrkeshögskola är en utbildningsform för yrkesinriktade studier på hög nivå. Dess exakta roll varierar mellan olika länder. I Sverige, är yrkeshögskoleutbildning en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier med start arbetslivsanknytning. Utbildningsutbudet är avsett att matcha arbetslivets kompetensbehov.

Praktik är en nyckel till jobb för många studenter och en effektiv rekryteringskanal för arbetsgivare. När en klass frontendutvecklare i juni tog examen från Nackademin hade 62 procent redan blivit erbjudna anställning hos sina praktikplatser.