HemFrågor och svar
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-to kl 10-12

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00 (vardagar kl. 9-13)
expeditionen@nackademin.se

Besökstider:
Måndag 9:00-13:00
Tisdag: 8:00-10:00
Onsdag: 8:00-10:00
Torsdag: 9:00-13:00
Fredag: 8:00-10:00

Expeditionen ligger på plan 4.

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren kopplat till våra YH-utbildningar och våra företagsutbildningar.

YH-utbildningar

Kurser

Finns det möjlighet att ansöka om pedagogiskt stöd hos Nackademin?

Vad finns det för studentrabatter att tillgå?

Vi har ett samarbete med studentkortet som gäller för alla våra studenter. Du hittar aktuella studentrabatter på http://www.studentkortet.se/

Vem kan söka?

För att söka till Nackademin krävs Grundläggande behörighet. Vissa av våra utbildningar kräver också att du har särskild behörighet, dvs minst Godkänt i vissa kurser från gymnasiet (eller motsvarande kunskaper). Den informationen framgår under respektive utbildning.

Får jag någon titel när jag gått ut Nackademin?

Om du klarat alla obligatoriska moment får du vid examen från en tvåårig utbildning en Kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Kortare utbildningar ger en Yrkeshögskoleexamen, bägge är nationellt erkända examina. Några av utbildningarna ger dig också en yrkestitel.

Hur och när får jag besked om jag är antagen?

Du får ett e-postmeddelande från oss när det läggs ut, normalt sett i slutet av juni. Om du är antagen eller reservplacerad måste du svara på antagningsbeskedet för att behålla din plats.

Vem blir antagen till utbildningen?

Vår uppgift är att välja ut de sökande som har störst chans att klara utbildningen och lyckas inom det framtida yrket. Detta görs genom att vi bedömer resultat på våra antagningsprov som väger tyngst i urvalsprocessen. Bedömningskriterierna ställs av utbildningens ledningsgrupp som till största delen består av arbetsgivare från näringslivet.

Får jag högskolepoäng för studierna på Nackademin?

Nej. Yrkeshögskoleutbildningar är egna utbildningsformer inom det svenska utbildningssystemet. De allra flesta utbildningar som finns på Nackademin är YH-utbildningar. Du som går en Yrkeshögskoleutbildning får YH-poäng. Ett års studier motsvarar 200 YH-poäng.

Hur stor chans har jag att få jobb efter utbildningen?

En examen från Nackademin är en säker väg till jobb för de flesta. Ett genomsnitt för YH-utbildningar överlag är att 90% får anställning inom relevant område. På Nackademin så får 73% av studenterna erbjudande om anställning under sin LIA-praktik. Nackademin är ett av de absolut bästa valen för dig som vill ha jobb direkt efter examen.

Vad betyder LIA?

Vår praktikperiod kallas LIA, som står för ”lärande i arbete”. LIA-praktiken upptar 20-30% av din utbildningstid för att du ska kunna få prova på olika arbetsplatser och yrkesroller. LIA-praktiken har blivit en succé både för arbetsgivare och studenter. Det märks inte minst genom att så många som 73 % av våra studenter får jobb hos de företag där de har praktiserat.

Har jag rätt till studiemedel när jag studerar på Nackademin?

Ja, alla våra yrkeshögskoleutbildningar ger rätt till studiestöd från CSN. För fullständig information, se www.csn.se.

De utbildningar som har en avgift kopplad till sig ger inte rätt till CSN.

Vad händer om jag som sökande inte närvarar på antagningsprovet?

Om du uteblir från deltagande vid provtillfället, så kommer du att missa möjligheten att få tillgodoräkna dig viktiga tilläggspoäng. Om du inte har möjlighet att närvara vid ett av dig inbokat provtillfälle, så är det viktigt att du av-/ombokar det via antagningen. Detta för att din plats ska kunna fyllas av någon annan.

Hur mycket tid kräver era kurser?

Normalt sett är våra kurser förlagda mellan 8.30-16.30, och utöver det krävs ingen mer tid även om det kan vara bra att kolla dina anteckningar under seneftermiddagen/kvällen. Under dagen har vi en del pauser och lunch då du har möjlighet att kolla din mail eller ringa eventuella samtal.

Vilka är utbildare på kurserna?

Efter nästan 20 år i branschen har vi ett stort kontaktnät av utbildningskonsulter. Våra utbildningskonsulter är oftast yrkesverksamma i branschen själva och har lång erfarenhet inom området.

Är utbildningarna studiemedelsberättigade?

Samtliga av våra Yrkeshögskoleutbildningar är studiemedelsberättigade. Alla kurser och utbildningar som har en avgift kopplade till sig och är inte studiemedelsberättigade.

Kan jag läsa en kurs om jag är arbetssökande?

Ja, våra kurser är öppna för alla som vill kompetensutveckla sig och ta nästa steg i sitt yrkesliv.

Vilka förkunskaper krävs?

Till våra kurser och utbildningar krävs ibland olika förkunskaper – du kan läsa mer om de exakta förkunskaperna under respektive kurs.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär