Praktik är många företags viktigaste rekryteringskanal och närheten mellan studenter och arbetsgivare är både ett framgångsrecept samt en av de allra viktigaste grundstenarna för en yrkeshögskoleutbildning. Vill du träffa studenter face-to-face med syfte att rekrytera? Då är du varmt välkommen till en av våra branschdagar!

Varje höst och vår har vi en branschdag kopplat till våra olika utbildningsområden. En branschdag är som en mässa eller en mötesplats där studenter och företag träffas för att diskutera framtiden.

Vill du vara med? Anmäl dig via det här formuläret!

Nästa branschdag inom IT, kommunikation och design: 25 oktober 2018, 14.00-16.00.

Nästa branschdag inom bygg/elteknik: 18 oktober 09.00 – 12.00

Nästa branschdag inom bygg i Uppsala: 11 oktober 16.00 – 18.00