HemFler kvinnor satsar på en framtid som ledare inom bygg
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

Fler kvinnor satsar på en framtid som ledare inom bygg

Byggbranschen kommer inom snar framtid få se ännu fler kvinnor på arbetsplatserna. Andelen kvinnor som söker sig till Nackademins yrkeshögskoleutbildningar har nämligen stadigt ökat för varje år.

Utbildningsanordnaren Nackademin har varje år sett en stadig ökning av kvinnliga sökanden till sina yrkeshögskoleutbildningar inom bygg. I år pekar prognosen på en ökning med mer än 20% från föregående år. I snitt är fördelningen kvinnor 30-50% per utbildning, där vissa utbildningar attraherar större andel kvinnor än andra. Det innebär i sin tur att det varje år utbildas mellan 80-100 kvinnor som kommer att bli framtida arbetsledare eller byggnadsingenjörer.

– Vi är väldigt glada över att fler och fler kvinnor väljer att söka våra byggutbildningar. Nu är det minst 30% kvinnor på respektive byggutbildning, vilket betyder att byggbranschen i större utsträckning kommer se fler kvinnor i vad som tidigare varit mansdominerade yrkesroller, säger Nackademins utbildningschef Madleen Thyrén.

Anledningen till den fortsatta ökningen av ansökningar anses vara riktade marknadsinsatser men även ett stort engagemang från näringsliv, fackförbund och branschföreningar inom bygg som har drivit förändringsarbetet.

Byggutbildningar som fortfarande går att söka

Nackademin har förlängt ansökan på ett urval av sina byggutbildningar som startar i höst. Det innebär att det fortfarande finns en möjlighet att söka till följande utbildningar fram till 7 juni:

Arbetsledare bygg och anläggning 

Samhällsbyggnad infrastruktur
Byggnadsingenjör ROT 
Järnvägsingenjör
VA-projektör

Lina Ingemyr

Presskontakt

Marknadskoordinator PR
lina.ingemyr@nackademin.se
070 858 1346

Lina Ingemyr

Presskontakt

Marknadskoordinator PR
lina.ingemyr@nackademin.se
070 858 1346

Om Nackademin

Nackademin är ett utbildningsföretag som bedriver yrkeshögskole- och företagsutbildningar. Idag erbjuds 40 YH-utbildningar inom områden som IT, bygg, kommunikation, design, elteknik och energi, pedagogik samt vård och hälsa i samarbete med företag från branschen. 9 av 10 studenter på Nackademin får jobb inom rätt yrke efter examen.

Om Yrkeshögskolan

Yrkeshögskola är en utbildningsform för yrkesinriktade studier på hög nivå. Dess exakta roll varierar mellan olika länder. I Sverige, är yrkeshögskoleutbildning en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier med stark arbetslivsanknytning. Utbildningsutbudet är avsett att matcha arbetslivets kompetensbehov. Minst en fjärdedel av utbildningen utgörs av Lärande i Arbete (praktik). Praktik är en nyckel till jobb för många studenter och en effektiv rekryteringskanal för arbetsgivare.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär