HemFAQ – Behörighetsprov, prov i preparandkurs och antagningsprov
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Övrigt

Samarbeten, kompetensutveckling och övriga frågor.

Overlay link

FAQ – Behörighetsprov, prov i preparandkurs och antagningsprov

FAQ. Vi har samlat de vanligaste frågorna vi får kopplat till våra behörighetsprov, prov i preparandkurser och antagningsprov – och svarat på dem. Här hittar du allt du behöver veta om om våra olika prov och hur de ökar dina chanser att komma in på våra utbildningar!

Behörighetsprov och prov i preparandkurser

Vilket prov ska jag skriva?

Om du saknar ett godkänt betyg eller dokumentation på motsvarande kunskaper i ett ämne på gymnasienivå, så kan du skriva ett behörighetsprov här hos oss på Nackademin. Du kan skriva behörighetsprov i följande ämnen: svenska, engelska, matematik, programmering, bygg och anläggning samt dator – och nätverksteknik.

  • Våra behörighetsprov är kostnadsfria.
  • Godkänt resultat ger dig behörighet i ämnet hos oss på Nackademin.
  • Tillgängliga datum för behörighetsprov finns på din ansökningssida. Det är också där du anmäler dig.
  • Du får anmäla dig till flera tillfällen om du vill skriva prov i olika ämnen. Däremot får du inte göra ett omprov. Vi godkänner inte att en person skriver två prov i samma ämne.

Jag saknar ett betyg i ett ämne men har inte tillräcklig kunskap för att göra ett behörighetsprov. Vad gör jag då?

Om du saknar ett godkänt betyg eller dokumentation på motsvarande kunskaper i ett ämne på gymnasienivå och upplever att du inte har de förkunskaper som krävs för att få godkänt på ett behörighetsprov, så kan du gå en preparandkurs här hos oss på Nackademin. Du kan gå preparandkurser i följande ämnen: Bygg och anläggning, programmering, dator- och nätverksteknik, ellära samt matematik.

Hur är en preparandkurs uppbyggd?

Preparandkurserna består av kvällskurser där får du undervisning. På det sista kurstillfället skriver du ett prov. Godkänt resultat på det provet ger dig behörighet i ämnet hos oss på Nackademin. Får du inte godkänt på det provet har du möjlighet att skriva ett omprov.

Behöver du extra stöd under det avslutande provet? Det finns möjlighet för dig som t.ex. har läs- och skrivsvårigheter att göra provet vid ett specialtillfälle där stöd kan ges. För att få veta mer och för att anmäla dig till detta tillfälle kontakta oss på antagningen@nackademin.se eller 08-466 60 00. OBS! Du behöver kunna visa ett intyg på att du behöver extra stöd.

När får jag veta resultatet ett behörighetsprov eller ett prov på en preparandkurs?

Svarstid för behörighetsprov och prov på preparandkurser är inom två veckor. Vi mejlar resultatet.

Får jag komma och titta på mitt prov?

I nuläget kan vi inte ge individuell återkoppling på provresultat, på grund av det höga ansökningstrycket. I juli är du välkommen till Antagningen på plan 4, Tomtebodavägen 3A i Solna, för att titta på ditt prov.

Vi gör endast undantag för de som har skrivit underkänt på ett prov i en preparandkurs eller på ett behörighetsprov. Alla som har skrivit godkänt på ovan nämnda prov eller har skrivit antagningsprov hänvisas, utan undantag, till juli månad. Då är du varmt välkommen!

Hur anmäler jag mig till en preparandkurs eller ett prov?

Du anmäler dig till en preparandkurs, till ett behörighetsprov och till antagningsprov på din ansökningssida. Där ser du alla tillgängliga datum att välja på.

Hur vet jag att jag är anmäld till ett prov?

Det är först till kvarn som gäller. Vi gör inget urval. Den som anmäler sig först, får plats först. Har du anmält dig är din plats klar. Ungefär en vecka innan, ibland ett par dagar innan, skickar vi ett mejl med mer information.

Behörighetsprov och preparandkurserna handlar om att intyga dina kunskaper inom ett ämne som krävs för att bli behörig till en utbildning. Är du behörig till en utbildning, dvs kan visa dokumentation på att du har minst godkänt i de ämnen vi kräver, då kommer du vidare till nästa steg i antagningsprocessen, vilket är: urvalet. För att öka dina chanser att komma långt i urvalet så rekommenderar vi dig att göra ett antagningsprov.

Men antagningsprov, vad innebär det då?

Om vi har fler behöriga än vad vi har platser till en utbildning, då måste vi göra ett urval. De med högst meritpoäng hamnar högst upp i listan och blir antagna.För att stärka dina chanser att bli antagen rekommenderar vi alla våra sökande att skriva ett antagningsprov. Vi erbjuder antagningsprov för alla våra utbildningar. Du ser alla tillgängliga datum på din ansökningssida. Det är också där du anmäler dig.

Läs noga igenom beskrivningen för varje provtillfälle så att du anmäler dig till rätt prov. Detta är särskilt viktigt att vara uppmärksam på om du har sökt mer än en utbildning hos oss.

Hur ser antagningsprovet ut?

Varje antagningsprov är anpassat efter våra olika utbildningsområden. De ser olika ut för olika utbildningsområden. Proven är i stort sett uppdelade på område: Byggnadsutbildningar, design, IT, kommunikation, hälsa samt teknik och fastighet.

Alla prov ges i två delar. Del 1 korresponderar mot antagningskraven per utbildningsområde. Del 2 testar kunskaper som rör det specifika utbildningsområdet eller den specifika utbildningen du har sökt. Hur dessa kunskaper testas varierar.

Vilket antagningsprov ska jag göra?

Det beror på vilken/vilka utbildningar du har sökt, och hur många du har sökt.  Det är individuellt. Observera att vi i varje beskrivning för varje antagningsprov förtydligar hur många olika prov du behöver göra. Exempelvis står det som följer för Antagningsprovet Byggnadsingenjör Produktion:

Observera att detta tillfälle endast är för dig som har med Byggnadsingenjör Produktion i din ansökan. Har du även sökt andra utbildningar inom bygg på Nackademin så räcker det att du närvarar vid detta provtillfälle.

Vänligen notera att information likt denna finns med i varje beskrivning av antagningsproven på din ansökningssida. Vi uppmanar dig därför att läsa beskrivningen noga och jämföra den med de utbildningar du har sökt.

Kan jag få skriva provet online?

I undantagsfall tillåter vi att sökande skriver prov online (om du är utomlands vi provtillfället t.ex). Det ska finnas särskilda skäl. Detta tillfälle äger rum i juni. Om du missar den muntliga delen på ett antagningsprov (som endast gäller några få, ovan nämnda utbildningar) finns inte möjlighet att göra detta online.

Hur ska jag förbereda mig till antagningsprovet?

Antagningsproven skriver du utifrån de förkunskaper du har. Det är inget prov man på något vis kan förbereda sig på. Vi ger ingen detaljerad information om innehållet på förhand. Den information vi har gett är att varje antagningsprov innehåller två delar, och där del 1 innehåller Matematik, Svenska och Engelska. Om du vill få en bild av hur frågor inom dessa områden kan formuleras tipsar vi om att titta på gamla högskoleprov eller gamla nationella prov. Gällande den utbildningsspecifika delen, del 2, kan vi bara säga att den är just utbildningsspecifik.

Vad händer om jag får underkänt på antagningsprovet?

Gällande antagningsprovet kan du varken få godkänt eller underkänt. Du får poäng. Antagningsproven ger meritpoäng och stärker dina chanser att bli antagen. Du får inga minus med dig i antagningsprocessen. Du kan alltså inte försämra dina chanser att bli antagen – enbart öka dina chanser att komma in på utbildningen!

Hur fungerar det med extra stöd under antagningsprovet?

Det finns möjlighet för dig som t.ex. har läs- och skrivsvårigheter att göra provet vid ett specialtillfälle där stöd kan ges. För att få veta mer och för att anmäla dig till detta tillfälle kontakta oss på antagningen@nackademin.se eller 08-466 60 00. OBS! Du behöver kunna visa ett intyg på att du behöver extra stöd.

Kan jag få se mina meritpoäng?

Vi har många ansökningar att behandla och har inte möjlighet att ge individuell återkoppling gällande meritpoäng. Dessa är inte heller tillgängliga att se för de sökande i det system vi använder. Den 27 juni, då antagningsbeskedet går ut, kan du se dina meritpoäng.

Du kan inte heller se status Behörig/Ej behörig i systemet, utan vi skickar ett mejl gällande status på din ansökan när vi har behandlat din ansökan. Vi behandlar ansökningar löpande ända fram till midsommar.

Har du fler frågor?

Tveka inte att kontakata oss på antagningen@nackademin.se eller på 08-466 60 00 under kontorstider eller gå med i vår Facebook-grupp för antagningen.