Har du blivit antagen till en utbildning på Nackademin? Stort grattis! Här har vi samlat en FAQ med allt som du behöver veta innan skolan börjar.


När börjar skolan?

Först och främst är det viktigt att du kommer på uppropen om du blivit kallad.Klicka här för att se alla uppropstider. Vi kallar alla antagna studenter samt sökanden med reservplats 1-20 på uppropen. Det är jätteviktigt att du närvarar om du har blivit kallad, annars kommer din plats att gå till någon annan. Observera att det är jätteviktigt att du kommer i tid till uppropet så att inte någon annan får din plats.

Runt 24 augusti är sedan en generell riktlinje för skolstart för nya utbildningar. Ändringar i schemat kan (och kommer!) att förekomma, så boka inga semesterplaner efter detta.

Jag kan inte närvara på uppropet. Vad gör jag då?

Om du inte kan närvara på uppropet kan du antingen fylla i en fullmakt och därefter skicka ett fysiskt ombud till uppropet alternativt fylla i en blankett om dispens. Om du behöver någon av dessa blanketter behöver du kontakta oss på: antagningen@nackademin.se.

Jag skulle vilja ha en lista över kurslitteratur. Var får jag tag på den?

När du blir antagen så kommer du att inom en vecka att få ett välkomstbrev från din utbildningsledare. Den information som inte står med i välkomstbrevet kommer ni att få i samband med uppstarten i augusti.

Hur gör jag för att ansöka om studiemedel från CSN?

  • Ansök på csn.se
  • Ange studieperioder och poäng (se nedan)
  • Studieförsäkran lämnas elektroniskt av både student och Nackademin (tidigast vid första skoltillfälle).

Tips på länk: Hur ansöker man?

Hur många poäng är det per termin (jag behöver veta för min CSN-ansökan)?

Det är 100 poäng per temin, dvs 200 per läsår. Våra terminstider är uppdelade efter läsår, så därför ska du skriva in 200 poäng i rutan. Andraårsstudenter som läser 1,5 åriga utbildningar ska ange 100 poäng.

Är det första datumet för terminstider samma sak som första undervisningsdag?

Nej. Terminstiderna som finns på CSN är de officiella tiderna för att säkerställa att du som student får pengar för hela studieperioden. Alla våra klasser börjar inte sin undervisning exakt samma dag.  Tänk också på att inte heller uppropet räknas som en undervisningsdag.

Finns det någon risk att CSN inte betalar ut pengar under studietiden?

Nackademin har 100 % studiekrav, och vi rapporterar dina resultat till CSN. IG resulterar i utredning.

När kan jag ansöka om studiemedel?

Du kan ansöka om studiemedel när du fått en plats på en utbildning, men du kommer inte få någon utbetalning förrän både du som är student och vi, Nackademin, har lämnat en studieförsäkran. Vi kommer att lämna din studieförsäkran först när du har börjat på utbildningen, dvs efter uppropen.

Jag hängde inte riktigt med om det där med studieförsäkran. Vad menar ni?

Du som student kan studieförsäkra dig på CSN:s hemsida. En studieförsäkran innebär att du intygar för CSN att du ska studera. Nackademin kommer också att studieförsäkra dig under din första undervisningsdag. Först när vi har studieförsäkrat dig kan du få studiemedel från CSN. Efter det kan du få studiemedel från CSN. Både du själv som student och skolan måste alltså studieförsäkra.

Hur ofta kommer vi att ha undervisning i skolan?

Alla våra utbildningar bedrivs på heltid. Det innebär att du förväntas studera ungefär 40 timmar per vecka.  Det kan bli svårt att klara av utbildningen om du inte har möjlighet att studera runt 40 timmar per vecka. Men det är naturligtvis helt okej att arbeta vid sidan av studierna om man vill det!

Hur många lektioner är obligatoriska?

Det varierar. Din utbildare kommer alltid informera om din närvaro krävs på en viss lektion eller inte. I vissa fall krävs det närvaro för att det behövs underlag för att få ett godkänt. I andra fall kan en lektion vara frivillig. Vårt standardsvar är ändå att du bör närvara på alla lektioner för att tillgodogöra dig utbildningen på bästa sätt och få godkänt på de kurser du läser.

Hur många lektioner är ledda av en utbildare?

Det varierar. Men för att få en bild över läget brukar vi säga att i snitt är tre dagar per vecka schemalagda med en utbildare. De resterande två dagarna är avsatta för självstudier. Det kan exempelvis innebära att du arbetar på egen hand, med ett projekt, eller arbetar i grupp.

Under vilka tider är man i skolan?

Det varierar, men räkna annars med att skolan börjar mellan 08:00 och 09:00, och att den slutar mellan 16:00 och 17:00.  När det är självständigt enskilt arbete eller grupparbete finns ofta möjlighet att själv, eller tillsammans med sin grupp, att göra ett eget schema för sina studier.

Måste jag ha en bärbar dator?

Om det krävs en bärbar dator på din utbildning står den informationen i välkomstbrevet från din utbildningsledare. Där står det också om det krävs en särskild prestanda eller liknande. Om det inte krävs en bärbar dator på din utbildning kan du använda vilken bärbar dator du vill (om du har tänkt använda en sådan). I annat fall finns det naturligtvis datorsalar hos oss!

Jag är antagen till en utbildning och vill tillgodoräkna mig kurser som jag redan har gått. Hur gör jag då?

Vi som arbetar med antagningen tar inte beslut om att tillgodoräkna sig kurser, dvs hoppa över liknande kurser som man tidigare har läst på en annan utbildning. Detta beslut fattas av din utbildningsledare. Ta kontakt med din utbildningsledare efter uppropen, när din utbildning startar.

Jag är antagen till en utbildning och vet redan nu att jag vill göra ett studieuppehåll. Hur gör jag då?

Vi som arbetar med antagningen tar inte beslut om studieuppehåll, dvs att göra en paus i sina studier. Detta beslut tas i samråd med din utbildningsledare som kan ge dig mer information om vilka villkor som gäller rörande studieuppehåll. Ta kontakt med din utbildningsledare efter uppropen, när din utbildning startar.

Och återigen – stort grattis och vi ses i höst!