HemAnders Metzén, VD på Structor, om det stora behovet av byggnadsingenjörer inom mark och vatten
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

Anders Metzén, VD på Structor, om det stora behovet av byggnadsingenjörer inom mark och vatten

Anders Metzén

Ett extremt högtryck och ett akut rekryteringsbehov – så beskriver Anders Metzén, VD på Structor, utsikterna för dig som väljer att utbilda dig till byggnadsingenjörer inom mark och vatten.

Hej Anders! Du är VD på Structor, och ni har valt att engagera er i vår utbildning Byggnadsingenjör mark och vatten. Hur ser behovet av byggnadsingenjör inom mark och vatten ut framöver?

Behovet är stort. Efterfrågan på konsulttjänster inom samhällsbyggnad är nästan alltid stort, speciellt på anläggningssidan. Just nu är det extremt högtryck och rekryteringsbehovet akut, men det är svårt att hitta rätt kompetenser.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Det roligaste med mitt jobb är att se det som man själv har tänkt ut och designat byggas och komma till verklig nytta. Processen för att komma fram till lösningar är något som jag också uppskattar mer och mer.

Vad jobbar man egentligen med som byggnadsingenjör inom mark och vatten?

Du kommer att arbeta med den tekniska delen av processen med att ta fram underlag för att planera och bygga infrastrukturprojekt. Från idé till förfrågningsunderlag och bygghandlingar.

Hur ser en vanlig dag ut?

Som konsult så jobbar du oftast i ett projektteam där det finns kompetenser som täcker hela projektets behov. Det kan vara projektledare, uppdragsledare, MKB och tillstånd,  arbetsmiljösamordnare, landskapsarkitekt, arkitekt, ingenjörer inom VVS, el, belysning, VA, akustik, mark och gata mfl.

Hur ser karriärmöjligheterna ut?

Dom är goda. Som konsult bygger du ditt eget varumärke och ju mer kompetens och erfarenhet du skaffar dig desto mer ansvar får du.

Hur bidrar jag till samhällsnyttan genom att välja det här yrket?

Infrastruktur är livsnerven i samhället som vi många gånger tar för givet. Det är en glädje att vara med att skapa framtidens samhälle och det som krävs för kommunikationer, boende, arbete och rekreation. Som byggnadsingenjör inom mark och vatten är du en länk i detta. Det är en fantastisk känsla att se sina egna idéer förverkligas och komma samhället till nytta.

Har du några tips till mig som funderar på att söka till utbildningen?

Vill du bli inspirerad av samhällsbyggnad – kolla in den här länken!

Vill du rekommendera någonting?

Ansök! Byggnadsingenjör mark och vatten är en utbildning som kommer att ge dig utmärkta förutsättningar för arbete i en spännande och växande bransch.


Du kan fortfarande söka till en av Sveriges mest aktuella byggutbildningar om du vill jobba som markingenjör – den tvååriga utbildningen Byggnadsingenjör mark och vatten. Läs mer här!

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär