HemNy distansutbildning ska stärka undersköterskors kunskap om välfärdsteknik
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Övrigt

Samarbeten, kompetensutveckling och övriga frågor.

Overlay link

Ny distansutbildning ska stärka undersköterskors kunskap om välfärdsteknik

I många kommuner råder kompetensbrist för hur ny teknik kan hjälpa till att möta ett ökat vård- och omsorgsbehov. Till hösten startar därför flera yrkeshögskoleutbildningar med fokus på välfärdsteknik.
”Framtiden har färre händer och fler äldre. Kommuner kan ha stor nytta av utbildningar som bidrar till att trygghet för ny teknik stärks i arbetslag”, säger Pia Adenmark, utvecklingsledare i Karlstad kommun.

På Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstad kommun ser man teknik som ett hjälpmedel för att öka självständigheten hos medborgare med funktionsnedsättning. Där har man bland annat infört trygghetskameror, ätrobotar och smarta läkemedelsdoserare. Men kompetens om vad tekniken är och vad den kan åstadkomma är fortfarande en bristvara i kommunen. Det anser Pia Adenmark, utvecklingsledare på Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstad.

”Vi ser exempel på hur smarta torkbidéer hjälper människor klara toalettbesök själva, och äldre som vågar sig ut tack vare GPS-klockor. Livskvaliteten ökar för medborgaren och personalen kan minska antal hembesök, men den digitala kunskapen är ännu inte tillräcklig”, säger hon.

Införandet av ny teknik leder till ökat kompetensbehov om exempelvis upphandling, samordning och implementering av nya arbetssätt och rutiner, menar Pia Adenmark. Som svar på kunskapsbristen startar till hösten flera utbildningar inom välfärdsteknik. En av dessa är en distansutbildning till välfärdstekniksamordnare på yrkeshögskolan Nackademin. Här lär sig undersköterskor med minst ett års arbetslivserfarenhet hur teknik kan implementeras inom vård och omsorg och om kommunikation, pedagogik och samverkan.

”Precis som alla yrkeshögskoleutbildningar svarar denna till ett behov på arbetsmarknaden. En välfärdstekniksamordnare har en nyckelroll i implementeringen av ny teknik inom vård och omsorg. Utbildningen fokuserar dock inte bara på att stärka den digitala förståelsen, utan även på juridiska, organisatoriska och etiska aspekter”, säger Astrid Westfeldt Corneman, vd på Nackademin.

Pia Adenmark spår att vi framöver ser en större bredd av kompetens i arbetslag inom tillexempel hemtjänsten och många yrkeskategorier kommer att påverkas av digitaliseringen. Dessutom menar hon att kommunerna spelar en viktig roll i att kravställa företag som utvecklar digitala lösningar för vård och omsorg för att hjälpa dem ta fram rätt produkter. Framtiden för personer som väljer att vidareutbilda sig inom välfärdsteknik är lovande, anser hon.

”Kommuner kommer att ha stor nytta av dessa typer av utbildningar framöver. Kvalificerade undersköterskor blir också bra samarbetspartners för att hitta nya arbetssätt och kan bidra till att tryggheten för nya rutiner och ny teknik ökar i ett arbetslag”, avslutar Pia Adenmark.

porträtt på Pia AdenmarkPia Adenmark, utvecklingsledare i Karlstad kommun.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Svärdling,
tf Marknadschef Nackademin
0703640298
lars.svardling@nackademin.se


Om Nackademin

Nackademin är ett utbildningsföretag som bedriver yrkeshögskole- och företagsutbildningar. Idag erbjuds 29 YH-utbildningar inom områden som IT, bygg, kommunikation, design, elteknik och energi samt vård och hälsa i samarbete med företag från branschen. 96 % av Nackademins studenter får jobb inom rätt yrke efter examen.

Om Yrkeshögskolan

Yrkeshögskola är en utbildningsform för yrkesinriktade studier på hög nivå. Dess exakta roll varierar mellan olika länder. I Sverige, är yrkeshögskoleutbildning en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier med start arbetslivsanknytning. Utbildningsutbudet är avsett att matcha arbetslivets kompetensbehov.

Praktik är en nyckel till jobb för många studenter och en effektiv rekryteringskanal för arbetsgivare. När en klass frontendutvecklare i juni tog examen från Nackademin hade 62 procent redan blivit erbjudna anställning hos sina praktikplatser.