HemDevcco: Potentialen inom energibranschen är enorm
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

Devcco: Potentialen inom energibranschen är enorm

Lars Hargö och Joakim Nilsson från Devcco gästföreläste hos våra studenter som går Energiingenjör-utbildningen.

Gästföreläsningar från näringslivet är något som vi på Nackademin ser som en otroligt viktig del av utbildningen. Studenterna som läser till Energiingenjör fick ta del av detta när Joakim Nilsson och Lars Hargö från Devcco kom på besök. Vi beslutade oss för att ställa några frågor om deras gästföreläsning och om deras syn på energi-branschens framtidsutsikter. Duon har precis avslutat dagens föreläsning för våra studenter på Energiingenjörsutbildningen när vi möts upp för att prata.

Hej Lars och Joakim! Kan ni berätta lite om Devcco och varför ni ville gästföreläsa!

Joakim: Vi brukar ju prata för folk på olika företag i utbildningssyfte men vi har tidigare inte pratat för studenter, därför kände vi att vi ville komma hit. Dessutom lär vi oss mycket av det, vi fick mycket bra frågor så man får tänka till lite.

Lars: Vi är ett bolag som jobbar med, å ena sidan affärsrådgivning eller affärskonsulting, och så har vi den andra delen som är projektutveckling inom energiinfrastruktur. Vi har kontor i Sverige och i Danmark. På de geografiska marknaderna där vi jobbar har vi ganska mycket lokalförankring i form av lokala partnerskap och lokala nätverk. Alla jobbar väldigt mycket med att söka nya projekt men även genomföra projekt som vi befinner oss i. Vi är en otroligt platt organisation men utåt så får man formera sig utefter uppdragets art vilket betyder på ren svenska att ibland så får man vara skeppare, och ibland får man vara dräng.

Joakim: Vi går både på taken på byggnader och inventerar vad det finns för kylmaskiner där och sen byter man till slips och kostym och pratar med energi- och miljöministeriet för att få klart för sig vilka regler och förutsättningar som finns i just det landet. Så att det är ett väldigt, väldigt varierande arbete.

En del stora energibolag erbjuder så kallad jobbrotation där man inleder sin karriär hemma och sedan flyttar utomlands.

Ni pratar också om att vara verksamma utanför Sveriges gränser. Vilka möjligheter som Energiingenjör skulle ni säga finns om man är intresserad av att arbeta internationellt?

Lars: Det har varit lite av vårt tema under dagen faktiskt, då möjligheterna är enorma. Vi pratade om den stora potential och utvecklingsmöjlighet som finns för både branschen och produkterna. Svenskar uppfattas som lojala, kunniga, och kompetenta människor, och svenskt/nordiskt renommé är rätt gott, vilket är en fördel om man är intresserad av internationellt arbete. Vi levererar och håller vad vi lovar.

Joakim: Det finns ju givna roller för ingenjörer inom konsultvärlden där man säljer sina tjänster både hemma och borta, och det finns säkert jobb att hitta hos sådana som levererar utrustning och komponenter som är exempelvis fjärrvärmerelaterade. Även hos fastighetsbolag utomlands efterfrågas kompetens.
Utöver detta erbjuder en del stora energibolag så kallad jobbrotation där man inleder sin karriär hemma och sedan flyttar utomlands.

I samband med att klimatfrågorna är på allas agenda, dels inom politiken, men framförallt hos den yngre generationen, tror jag faktiskt branschen har blivit mer intressant de senaste åren.

Varför tycker ni att man ska studera inom denna bransch? (Till energiingenjör?)

Joakim: Man hamnar mitt i energi- och klimatomställningen. Oavsett vilken del i försörjningskedjan man befinner sig i så finns det möjlighet att arbeta med energieffektivisering i någon form. Så det finns jobb att göra som spelar roll.

Hur ser efterfrågan ut gällande jobb inom Energi-branschen?

Lars: Mycket av det inom er utbildning som är relaterat till byggnadssystem och energieffektiviseringen byggnader har ett gigantiskt behov. Många äldre, duktiga människor går snart i pension. Det har även varit stor konkurrens om utbildningar och den här branschen har ju inte varit den mest attraktiva branschen i det avseendet. Men i samband med att klimatfrågorna är på allas agenda, dels inom politiken, men framförallt hos den yngre generationen, tror jag faktiskt branschen har blivit mer intressant de senaste åren. Om du tittar på de stora rådgivande konsultföretagen, så har de ett gigantiskt behov av rekrytering. Det är ju deras största problem, att fylla på med människor i deras väldigt tydliga expansionsplaner, så min uppfattning är att det finns jobb, det gör det.

Läs mer om Nackademins utbildningar inom el och energi här.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär