HemMöt Daniel Ehnhage IoT och Data Analytics ansvarig inom Atea Innovation
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Övrigt

Samarbeten, kompetensutveckling och övriga frågor.

Overlay link

Möt Daniel Ehnhage IoT och Data Analytics ansvarig inom Atea Innovation

Hej ledningsgruppen! Möt Daniel Ehnhage, ansvarig för IoT och Data Analytics inom Atea Innovation. Daniel är, tillsammans med flera andra företag i branschen, med i ledningsgruppen för utbildningen Internet of Things-utvecklare på Nackademin. De är med och kvalitetssäkrar utbildningen så att studenterna kommer ut på arbetsmarknaden med rätt kompetens. Vi har ställt några frågor till Daniel om Internet of Things-området och utvecklingen de kommande åren.

Hej Daniel! Berätta om dig själv och din roll på Atea?

Jag är ansvarig för IoT och Data Analytics inom Atea Innovation. Vi är en enhet som jobbar med de nya och spännande områden som hjälper våra kunder i deras verksamheter. Några av de områden som vi jobbar med är Internet of Things (IoT), Business Intelligence (BI), Artificiell Intelligence (AI), Robotic Process Automation (RPA) och där tar vi fram erbjudanden till kunder.

Hur jobbar ni inom Internet of Things-området på Atea?

Ateas roll är att vara oberoende och erbjuda de lösningar som är bäst utifrån kundens perspektiv. Atea är en helhetsleverantör vilket innebär att vi hjälper kunder att identifiera värde och behov och sedan väljer vi sensorer, kommunikationsprotokoll, IoT-plattform samt hjälper till med integration och förvaltning.

Under 2018 så har vi anställt två studenter från Nackademins Internet of Things-utbildning och har idag tre stjärnor som gör sin praktik hos oss.

Under 2018 så har vi anställt två studenter från Nackademins Internet of Things-utbildning och har idag tre stjärnor som gör sin praktik hos oss.

Hur kan en vanlig dag som se ut för en IoT-utvecklare?

Vi har inga vanliga dagar, men några av våra utvecklare jobbar med att anpassa IoT-plattformen för kunder. Några andra jobbar med leverantörer för att identifiera rätt sensorer för rätt use case. De andra jobbar med kunder och att identifiera vilket behov samt vilka lösningar som kan skapa rätt resultat.

Hur ser utvecklingen ut inom IoT-området de kommande åren?

Internet of Things har verkligen tagit fart de senaste 2 åren och gått från att vara piloter till att bli större och mer fullskaliga lösningar. Många av de nya lösningarna har redan uppkopplade sensorer och mycket av arbetet de närmaste åren kommer handla om att samla in, strukturera och analysera all data som genereras i den verksamheten.

Vilka tips har du till de som är intresserade av att söka till utbildningen Internet of Things-utvecklare på Nackademin?

Tips är alltid svårt, men Internet of Things-utbildningen är och kommer vara mycket relevant och de kompetenser som vi tror kommer att behövas är de som kan programmering och datahantering. Gillar man att jobba med programmering och data så är detta helt rätt utbildning.

Blev du intresserad av en karriär inom Internet of Things? Då är Nackademins utbildning till Internet of Things-utvecklare något för dig!