HemBygg i topp: 98 % av examinerade studenter fick jobb efter YH
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

Bygg i topp: 98% av byggstudenterna fick jobb i rätt bransch efter examen 

Studenter och arbetsgivare pekar på vikten av praktik för att snabbt få jobb efter studier.

Den riktiga skolan startar ju egentligen den dagen man börjar jobba i fält så framgången ligger i att tidigt kombinera teoretiskt arbete med praktik, säger Sunny Shariatmadari som fick jobb som bitr. arbetsledare direkt efter examen.

Kompetensbrist i byggbranschen får Sverige att storsatsa på yrkeshögskolan (YH). Ett av tre prioriterade områden är samhällsbyggnad och byggteknik. Utbudet inom YH baseras på arbetsmarknadens efterfrågan, vilket ställer krav på att studenterna hamnar i rätt sektor efter avslutade studier.

Sedan Sunny Shariatmadari (39) kom till Sverige för 17 år sedan har hon arbetat som både inredare, butikschef och säljare. Men det var en passion som väckts i hemlandet Iran som till slut fick henne att vidareutbilda sig på yrkeshögskolan Nackademin. Sunny Shariatmadari är en av de som fick jobb direkt efter examen tack vare sin första praktikplats.

Under kriget mellan Iran och Irak såg jag hundratals skolor, sjukhus och bostäder bombas och förstöras. Där föddes min dröm att återskapa och bygga.
Sunny Shariatmadari, 39 år

Sunny Shariatmadari, 39 år

— Under kriget mellan Iran och Irak såg jag hundratals skolor, sjukhus och bostäder bombas och förstöras. Där föddes min dröm att återskapa och bygga, säger hon och fortsätter Redan på byggymnasiet, som jag gick på i Teheran, upplevde jag att just kombinationen av teori och mycket praktik var det bästa för att rustas för en karriär inom byggbranschen. Det var också det som gjorde att jag valde en yrkeshögskoleutbildning.

Störst brist på erfarna platschefer och arbetsledare

På Nackademin hade nio av tio examinerade byggstudenter jobb efter studierna förra året. Byggutbildningarna toppar därmed statistiken i skolans årliga enkät över hur många som hamnat i rätt bransch efter examen. Trots att sysselsättningsgraden bland examinerade YH-studenter i Sverige överlag var den högsta någonsin förra året*, ligger just byggstudenterna från Nackademin högre är snittet.

Jenny Wassvik, Produktionschef för NCC:s bostadsavdelning, har anställt flera personer från yrkeshögskolor. Hon menar att branschen står inför en stor förändring och att det finns många fördelar med yrkeshögskoleutbildningar.

— Praktiken gör det möjligt att testa varandra innan en eventuell anställning. Upplägget med LIA (Lärande i arbete) ger dessutom studenten en chans att känna av huruvida företagets värderingar överensstämmer med ens personliga värderingar.

I framtiden inom byggbranschen kommer de att efterfrågas modernt ledarskap som kan få stora och spretiga grupper av människor att prestera tillsammans för att få teknik, säkerhet, miljö, ekonomi och tider att samverka.
Jenny Wassvik, Produktionschef för Bostadsavdelningen på NCC


Jenny Wassvik, Produktionschef för Bostadsavdelningen på NCC, har anställt flera personer med YH-utbildning.

Enligt Jenny Wassvik saknas idag kompetens genom i stort sett hela kedjan men hon understryker att det är störst behov av erfarna platschefer och arbetsledare, vilket också är en av de utbildningar som Nackademin har fått beviljad inför nästa termin. I framtiden säger Jenny Wassvik att det i byggbranschen kommer efterfrågas modernt ledarskap som kan få stora och spretiga grupper av människor att prestera tillsammans för att få teknik, säkerhet, miljö, ekonomi och tider att samverka. Då kan det till och med vara en fördel att vidareutbilda sig senare i livet genom en yrkeshögskoleutbildning.

— Flera av de vi kommer i kontakt med via yrkeshögskoleutbildningar har redan många års arbetslivserfarenhet med sig i bagaget vilket ger en personlig mognad och många värdefulla infallsvinklar som utvecklar det enskilda företaget, liksom branschen i stort.

För Sunny Shariatmadaris del träder hon i maj in i rollen som arbetsledare på NCC i Stockholm efter ett ettårigt kandidattraineeprogram där hon haft en tjänst som biträdande arbetsledare med särskilt ansvar för miljö, kvalitet och kommunikation. Jobbet fick hon samma månad som hon examinerades tack vare en av utbildningens första praktikperioder. Och även om hon inte upplevde att det var särskilt svårt att få jobb menar hon att jobbsökandet krävde både tid och engagemang för att säkerställa att hon hittade en arbetsplats där företagets och hennes personliga värderingar gick hand i hand.

Som kvinnlig framtida ledare inom byggbranschen lade jag stor vikt vid att förstå de stora aktörernas arbetssätt och värderingar, och lät det också vägleda mig till att hitta rätt arbetsgivare.
Sunny Shariatmadari, 39 år, Arbetsledare på NCC

Läs mer om våra utbildningar inom bygg här

 

Källor: * https://www.myh.se/Publikationer/2019/Studerandes-sysselsattning-2018/

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär