HemBranschdag: byggstudenter möter 70 arbetsgivare
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 11.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

Branschdag: byggstudenter möter 70 arbetsgivare

Det är nu dags för Nackademins branschdag inom bygg, teknik och fastighet. Under branschdagen den 19 oktober träffar våra studenter 70 arbetsgivare som är på plats för att rekrytera till praktik eller framtida anställning. Vi har ställt några frågor till 3 av dessa 70 arbetsgivare – PeabSvevia och Box Bygg.

Praktik är många företags viktigaste rekryteringskanal och en bra väg in i arbetslivet för studenter. Det är just närheten mellan studenter och arbetsgivare som är en av de allra viktigaste grundstenarna för en yrkeshögskoleutbildning och ett sätt att skapa den närheten är de branschdagar som anordnas varje höst och vår kopplat till våra olika utbildningsområden. En branschdag är som en mässa eller en mötesplats där studenter och företag träffas för att knyta värdefulla kontakter inför framtiden.

1 av dessa 70 företag som kommer för att träffa Nackademins studenter är Peab som också sitter med i ledningsgruppen för två av Nackademins utbildningar. Vi ställde några frågor till Nathalie Widerberg, HR på Peab, kring branschdagen och deras förväntningar.

1. Ni kommer flera personer från Peab till branschdagen, berätta gärna lite om de olika avdelningarna ni representerar.
Vi kommer vara ett glatt gäng från Peabs olika verksamheter för att kunna svara på så många frågor som möjligt från studenterna. Några av oss har själva studerat på Nackademin och vi har även med oss medarbetare som kan svara på frågor om vägen in i Peab och utvecklingsmöjligheterna internt när man väl arbetar här. Vi representerar verksamheterna Anläggning, Bygg och Projektutveckling på Peab i Stockholm. Anläggning bygger och underhåller vägar, järnvägar och broar såväl i den lokala anläggningsmarknaden som i större nordiska infrastrukturprojekt. Utför även drift- och underhåll av gator och vägar. Bygg utför allt från nyproduktion av bostäder, offentliga och kommersiella lokaler till renoveringar och om- och tillbyggnadsarbeten samt tillhandahåller byggservicetjänster. Projektutveckling ansvarar för koncernens förvärv, utveckling, förvaltning samt avyttring av bostäder och kommersiella fastigheter.

2. Vilka förväntningar har ni på branschdagen?
Vi hoppas att vi kan inspirera studenterna till att bli en del av vårt gäng och vara med på vår resa som Nordens Samhällsbyggare genom LIA, sommarjobb och anställning.

3. Varför vill ni rekrytera från Nackademin?
Vi har ett nära samarbete med Nackademin och tycker att den teoretiska och praktiska delen av utbildningen är en bra grund för en karriär hos oss. Vi har rekryterat många talanger från Nackademin genom åren som har gjort fantastiska resultat hos oss på Peab.

Vi har även ställt några frågor till Charlotte Hooft, HR Partner på Svevia, ett av företagen som är med i ledningsgruppen för utbildningen Anläggningsingenjör Infrastruktur.

1. Vilka förväntningar har ni på branschdagen?
Svevia hoppas på att träffa studerande som är intresserade av att bygga och sköta om vägar. Vi ser gärna att studenterna har ett intresse av att arbeta utomhus och att de strävar mot ett arbete ute på fältet, det vill säga i anläggningsproduktion, på en driftstation eller inom vår beläggningsverksamhet.

2. Hur ser ni på ert anställningsbehov i framtiden?
Vi har ett löpande behov av att anställa arbetsledare och produktionschefer.

3. Studenterna kommer att kunna lyssna på en presentation från er. Vad kommer den att handla om?
Vi kommer att berätta om Svevia som bolag samt om framtiden inom branschen.

Adam Goczkowski, VDC-ingenjör på Box Bygg, har också svarat på några frågor kring branschdagen. Han kommer även att köra en presentation under branschdagen med temat ”BIM-modeller mer än bara underlag för ritningar”.

1. Vad förväntar ni er av branschdagen?
Vi söker studenter som vill ha praktik hos oss. Vi vill träffa studenter som vi kan inspirera inför deras tid i arbetslivet och på deras praktik.

2. Varför vill ni rekrytera från Nackademin?
De har en relativt hög kunskap om CAD-program och grundtankarna om BIM och hur man använder det.

3. Har du några tips till studenterna när de gå runt och minglar med er arbetsgivare?
Mitt tips är att våga gå fram och prata med representanterna. Gå helst själv så att man får ta allt i sin egen takt. Företagsrepresentanterna är där för just studenterna så de väntar på att få massor av frågor och att studenterna går fram till dem.

Blev du nyfiken på att läsa mer om Nackademins utbildningarna inom bygg, teknik och fastighet? Du hittar dem här:

 

 

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär