HemNy rapport: Nya yrkesroller när branschernas kompetenskarta ritas om
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Övrigt

Samarbeten, kompetensutveckling och övriga frågor.

Overlay link

Ny rapport: Nya yrkesroller när branschernas kompetenskarta ritas om

Välfärdsteknik, fastighetsautomation och Virtual Reality är exempel på nya yrkesroller när digitaliseringen har suddat ut gränser mellan branscher. Hybrider av kompetenser resulterar i att det uppstår behov av helt nya yrkesroller inom flera olika branscher, visar Arbetsmarknadsrapporten 2019 från utbildningsföretaget Nackademin.

– Den här typen av hybrider av kompetenser innebär stora förändringar, både för branscher och enskilda arbetsgivare. Yrkeshögskolans absoluta styrka är att den väldigt snabbt går från att identifiera kompetensbehov till att leverera pricksäkra utbildningslösningar och det är därför som Yh är en viktig pusselbit när det kommer till att svara mot de utmaningar och behov inom kompetensförsörjning och matchning som vi ser i Sverige idag, säger Astrid Westfeldt Corneman, VD på Nackademin.

Utvecklingen på arbetsmarknaden leder till att det växer fram nya yrkesroller som på sikt kan komma att komplettera och i vissa fall ersätta en del befintliga roller. Arbetsmarknadsrapporten 2019 visar att gränser mellan branscher suddas ut när nya tekniker implementeras i olika delar av samhället. En konsekvens blir att det uppstår ett behov av nya kompetensprofiler som förenar kunskaper, färdigheter och förmågor från flera olika områden.

– Som yrkeshögskoleanordnare så kan vi, i dialog med arbetsgivare i vårt nätverk, se tydliga tendenser gällande efterfrågan på arbetsmarknaden framöver. Inför 2019 ser vi att områdena välfärdsteknik, fastighetsautomation och Virtual Reality sticker ut när det kommer till behovet av nya yrkesroller. Utbildning till dessa nya yrkesroller riskeras nu om inte satsningen på yrkeshögskolan fullföljs i statsbudgeten, kommenterar Astrid Westfeldt Corneman.

Arbetsmarknadsrapporten 2019 baseras på det ansökningssarbete som Nackademin genomfört under 2018, för att undersöka arbetsmarknadens behov av nya kompetenser. 623 arbetsgivare inom bland annat branscherna IT, bygg, kommunikation och fastighet medverkade i Nackademins ansökningsarbete 2018.

Ladda ner Arbetsmarknadsrapporten 2019 här.

Faktaruta:

Tre nya yrkesroller när kompetenskartan ritas om:

– Välfärdstekniksamordnare
– Fastighetsingenjör med inriktning mot automation
– Virtual Reality-utvecklare

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Lyngarth,
presskontakt Nackademin
0736- 823 466
johanna.lyngarth@nackademin.se


Om Nackademin

Nackademin är ett utbildningsföretag som bedriver yrkeshögskole- och företagsutbildningar. Idag erbjuds 27 YH-utbildningar inom områden som IT, bygg, kommunikation, design, elteknik samt vård och hälsa i samarbete med företag från branschen. 92 % av Nackademins studenter får jobb inom rätt yrke efter examen.

Om Yrkeshögskolan

Yrkeshögskola är en utbildningsform för yrkesinriktade studier på hög nivå. Dess exakta roll varierar mellan olika länder. I Sverige, är yrkeshögskoleutbildning en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier med start arbetslivsanknytning. Utbildningsutbudet är avsett att matcha arbetslivets kompetensbehov.

Praktik är en nyckel till jobb för många studenter och en effektiv rekryteringskanal för arbetsgivare. När en klass frontendutvecklare i juni tog examen från Nackademin hade 62 procent redan blivit erbjudna anställning hos sina praktikplatser.