HemAnsökningar till Nackademins yrkeshögskoleutbildningar ökar med 30% tredje året i rad
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

Ansökningar till Nackademins yrkeshögskoleutbildningar ökar med 30% tredje året i rad

Nackademin stängde första omgången av sin ansökan till yrkeshögskoleutbildningar den 4 maj. Resultatet visar att 11 093 ansökningar har inkommit. Det innebär en ökning med 30% jämfört med samma period föregående år. Ett urval av utbildningarna har dessutom fått förlängd ansökan i ytterligare en månad.

I tisdags stängde Nackademin sin ansökan till höstens utbildningar och resultatet från antagningsstatistiken visar att antal ansökningar har ökat med totalt 30%. Även under 2019 och 2020 ökade ansökningarna med över 30% och utgjordes av samma antal utbildningar och platser.

– Även i år ser vi ett fantastiskt resultat när det gäller antal ansökningar till Nackademin. Det är tredje året i rad som vi ökar med minst 30% och pandemin har till viss del påverkat, men inte varit helt avgörande. Ser vi till högskolans ansökningar så ökade de i snitt med 3% jämfört med den markanta ökning som Nackademin och våra kollegor ute i landet har sett. Det talar mycket för att yrkeshögskolan är en utbildningsform som verkligen fungerar i praktiken, säger Nackademins VD, Astrid Westfeldt Corneman.

Fler än 1110 sökanden har tagit chansen till karriärväxling och anmält sig till Nackademins preparandkurser och behörighetsprov, vilket är en ökning med ca 20% från föregående år. Störst har intresset varit för kursen inom programmering där man glädjande nog ser ett stort intresse från kvinnor.

– Det är en väldigt positiv utveckling sett till antal genomförda preparandkurser. Våra preparandkurser möjliggör för fler att söka en utbildning och byta karriär fler gånger under sitt yrkesverksamma liv, säger Astrid Westfeldt Corneman.

Går fortfarande att söka till utvalda utbildningar
Totalt har 16 av 29 utbildningar stängt sin ansökan på Nackademin. Men det finns fortfarande möjlighet att söka till höstens utbildningar som har fått förlängd ansökan fram till 7 juni.

En fullständig lista på utbildningar med förlängd ansökan finns här.

Lina Ingemyr

Presskontakt

Marknadskoordinator PR
lina.ingemyr@nackademin.se
070 858 1346

Lina Ingemyr

Presskontakt

Marknadskoordinator PR
lina.ingemyr@nackademin.se
070 858 1346

Om Nackademin

Nackademin är ett utbildningsföretag som bedriver yrkeshögskole- och företagsutbildningar. Idag erbjuds 40 YH-utbildningar inom områden som IT, bygg, kommunikation, design, elteknik och energi, pedagogik samt vård och hälsa i samarbete med företag från branschen. 9 av 10 studenter på Nackademin får jobb inom rätt yrke efter examen.

Om Yrkeshögskolan

Yrkeshögskola är en utbildningsform för yrkesinriktade studier på hög nivå. Dess exakta roll varierar mellan olika länder. I Sverige, är yrkeshögskoleutbildning en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier med stark arbetslivsanknytning. Utbildningsutbudet är avsett att matcha arbetslivets kompetensbehov. Minst en fjärdedel av utbildningen utgörs av Lärande i Arbete (praktik). Praktik är en nyckel till jobb för många studenter och en effektiv rekryteringskanal för arbetsgivare.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär