I de fall vi har fler sökande än antal platser gör vi ett urval. Det innebär att de sökande med högst meritpoäng blir antagna. Nedan följer information om meriterande handlingar och urval.

Vänligen observera att olika urvalsgrunder gäller för olika utbildningar, läs mer om vad som gäller på respektive utbildningssida!

Följande kan ge tilläggspoäng till din ansökan:

1 – Gymnasiebetyg
2 – Eftergymnasiala studier
3 – Arbetslivserfarenhet
4 – Antagningsprov (särskilt prov) – den här delen ger höst urvalspoäng!

1) Gymnasiebetyg – dessa utgör en mycket liten del av meritpoängen du kan få. Poängen utgörs av betygen i de särskilda förkunskaperna. Exempel: Du har sökt en utbildning med särskild behörighet lägst godkänt betyg i kurserna svenska 2, engelska 5 och programmering 1.

 1. Poängen ges enligt följande:
  Godkänt eller E eller 3 = 1 poäng
  D = 1,5 poäng
  Väl godkänt eller C eller 4 = 2 poäng
  B = 2,5 poäng
  Mycket väl godkänt eller A eller 5 = 3 poäng

Du har följande betyg:
Svenska 2 – betyg E
Engelska 5 – betyg A
Programmering 1 – betyg C
Detta ger totalt 6 poäng i kategorin ”gymnasiebetyg”.

Du får poäng genom att skicka in kopior på dina gymnasiebetyg före sista ansökningsdag. Observera att utdrag från antagning.se och studera.nu inte är giltiga handlingar.

2) Eftergymnasiala studier – i denna kategori kan du få som mest 35 poäng, beroende på hur mycket du studerat. Hit räknas t.ex. studier på yrkeshögskola, universitet och högskola. Det spelar ingen roll vad du tidigare studerat, all typ av erfarenhet är meriterande.

Du får poäng genom att skicka in kopior på dina gymnasiebetyg. Observera att utdrag från antagning.se och studera.nu inte är giltiga handlingar.

Den här urvalsgrunden gäller endast för vissa utbildningar, vänligen läs mer om detta på respektive utbildningssida!

3) Arbetslivserfarenhet – Här kan du få som mest 36 poäng, oavsett vad du tidigare jobbat med. Det viktiga är att du jobbat minst 50 %. Under gymnasietiden räknas endast sommarloven. För att få poäng skickar du in arbetsintyg från din arbetsgivare eller ett CV. I intyget/CVt ska följande framgå:

– Start- och slutdatum
– Omfattning i timmar eller procent
– Ditt eget namn och personnummer

Den här urvalsgrunden gäller endast för vissa utbildningar, vänligen läs mer om detta på respektive utbildningssida!

4) Antagningsprov (ej att förväxla med behörighetsprov!) – detta ger absolut mest tilläggspoäng, och därför den del som ökar dina chanser mest att komma in på en populär utbildning. Du kan få som mest 100 poäng! Proven är utbildningsspecifika och ämnar att testa din förmåga att kunna tillgodogöra dig utbildningen. Vanligtvis består provet av en skriftlig del och en gruppövningsdel. De äger rum på Nackademin i Solna och för att delta anmäler du dig via din ansökan.