Om det är så att du av någon anledning inte uppfyller behörighetskraven på en utbildning finns det ändå mycket goda chanser att styrka din behörighet. Läs om flera vanliga alternativ och scenarion nedan!

Jag saknar betyg i en kurs som krävs:

Förkunskapskravet säger att ”du ska ha lägst godkänt betyg i kursen xx, eller motsvarande kunskaper”. Om du t ex inte fick godkänt i Engelska A på gymnasiet, men har arbetat som au-pair i USA så kan du ansöka om reell kompetensbedömning. Då kan du skicka in intyg som styrker dina kunskaper. Viktigt när du skickar in intyg är att du har så uttrycklig information i intyget som möjligt – detta för att det ska vara möjligt för oss att göra en bedömning.

Saknar du betyg och även saknar valideringsbara kunskaper, så kommer vi under våren att anordna behörighetsprov och preparandkurser för våra sökanden som på denna väg vill visa sin förkunskapsnivå. Läs mer om preparandkurser här.

Behörighetsprov: Våra behörighetsprov är kostnadsfria och du kan skriva prov i följande ämnen:

  • Svenska
  • Engelska
  • Matematik
  • Programmering
  • Bygg och anläggning 1
  • Dator- och nätverksteknik.

När du gjort din ansökan till utbildningen du vill gå, kan du anmäla dig till behörighetsprov via ”mina sidor”. Vid godkänt resultat på provet så ges du behörighet i ämnet du skrivit prov för. Observera att resultatet endast gäller för utbildningar du söker på Nackademin.

Preparandkurs: Om du saknar en behörighet och inte tror att du direkt skulle klara ett behörighetsprov utan att få läsa in kursen i sig kan du gå en preparandkurs. För en avgift går du då på hel- eller halvfart en kvällskurs hos oss, fördelat på sex tillfällen + prov. Läs mer om vilka preparandkurser som finns här. Du kan anmäla dig till kurserna så snart du skickat in din ansökan till oss!

Vad händer om jag som sökande inte deltar vid antagningsprovet?
Om du uteblir från deltagande vid provtillfälle, så kommer du att missa möjligheten att få tillgodoräkna dig viktiga tilläggspoäng. Om du inte har möjlighet att närvara vid ett av dig inbokat provtillfälle, så är det viktigt att du av-/ombokar det via antagningen. Detta för att din plats ska kunna fyllas av någon annan.

Undantag – 20%-regeln
Även om du inte uppfyller den grundläggande och/eller den särskilda behörigheten kan du ansöka till oss. Vi kan nämligen göra undantag från den formella behörigheten vi vissa fall, om vi bedömer att du som söker kan tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke utbildningen förbereder för på grund av tidigare erfarenheter. Det kan vara t.ex. tidigare studier, en hobby eller tidigare yrkeserfarenhet.

Detta gör att yrkeshögskolan är öppen för alla! Endast ett fåtal av de som blivit behörighetsförklarade enligt detta undantag får bli antagna (20 % av våra utbildningsplatser), därför är det hård konkurrens! Försök alltid att i första hand uppfylla den formella behörigheten för att öka dina chanser att bli antagen. Vill du ansöka enligt detta undantag anger du det i samband med din ansökan.