Vad roligt att du ska söka till våra utbildningar! Antagningsprocessen är indelad i 4 olika delar. Huvuddelarna i din ansökan är i korthet:

  1. Ansökan
  2. Behörighetsbedömning
  3. Urval
  4. Antagning

Läs mer om de olika delarna nedan:

1. ANSÖKAN – Du gör din ansökan via webben här på nackademin.se. Antagningen öppnar den 10 januari för utbildningar med garanterad start och den 5e februari för resterande utbildningar. Klicka här för att komma till ansökningssidan!

I ansökan bör följande finnas med:

  • Betyg som styrker din behörighet.

Du kan också välja att ladda upp nedanstående dokument. Detta gäller främst dig som vill söka enligt 20%-regeln.

  • Arbetsintyg alternativt ett välskrivet CV. Glöm inte att ange arbetad period, arbetets omfattning(heltid/deltid) samt vilka arbetsuppgifter du haft.
  • Betyg från eventuella högre studier som högskola, universitet eller folkhögskola.


2. BEHÖRIGHETSBEDÖMNING –
När du skickat in din ansökan gör vi en behörighetsbedömning. Det finns två typer av behörighet du måste uppfylla för att bli antagen på en utbildning:

Grundläggande behörighet
– Särskild behörighet

Den grundläggande behörigheten är generell för alla yrkeshögskoleutbildningar i hela Sverige. Vanligaste sättet att styrka grundläggande behörighet på är slutbetyg från gymnasiet, men det finns fler sätt – läs mer nedan!

Den särskilda behörigheten är utbildningsspecifik. Exakt vad som gäller för utbildning du är intresserad av kan du läsa på respektive utbildning här på nackademin.se. Det kan t.ex. vara betyg i en specifik gymnasiekurs eller krav på yrkeserfarenhet.

Klicka på länkarna ovan för att läsa mer om behörigheterna.

Saknar du någon behörighet? Då finns det såklart lösningar för det! Läs mer här om preparandkurser, behörighetsprov, reellkompetens och undantag! 

3. URVAL – i de fall vi har fler sökande än platser till en utbildning gör vi ett urval bland de behöriga sökande. Observera att det är stor skillnad på behörighet och urval! Behörigheten behöver du uppfylla innan du kan ingå i urvalet. Om du inte kan påvisa att du uppfyller behörigheten har du ingen möjlighet att bli antagen till utbildningen. I urvalet ingår endast behöriga sökande och det är här du konkurrerar om platserna med övriga sökande. Vårt urval består av två olika delar:

– antagningsprov (ger mest poäng i urvalet!)
– gymnasiebetyg

De olika delarna ger meritpoäng till din ansökan som du sedan konkurrerar med gentemot övriga behöriga sökande. Du kan läsa mer om antagningsprov, urval och poängsättning här.

4. ANTAGNING – att du blir antagen betyder att du blir erbjuden plats på en utbildning och efter det kommer du att bli ombedd att tacka ja eller nej till din plats. De som blir antagna är de som har samlat ihop flest meritpoäng i urvalet. Du kan även bli placerad som reserv, vilket innebär att du har stor chans att få en plats på utbildningen om någon av de antagna tackar nej till erbjuden plats. Antagningsbeskedet skickas ut i slutet av juni.

Pedagogiskt stöd

Alla utbildningsanordnare har möjlighet att genomföra stödinsatser för de studenter som kan behöva särskilt pedagogiskt stöd med anslag från Yh-myndigheten. Lär mer om särskilt pedagogiskt stöd här.

Övriga frågor

I samband med att du söker studier så kan det uppkomma övriga frågor, här hittar du våra vanligaste frågor och svar.