Här kan du läsa mer om behörigheten och urvalet till våra olika utbildningar.

Behörighet till yrkeshögskolan
För att vara behörig till yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå – detta är den grundläggande behörigheten. Sökande med olika bakgrund har möjlighet att uppfylla behörighetskraven och även den som inte har fullständigt slutbetyg från gymnasiet kan vara behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning.

Särskild behörighet
Varje utbildning har en särskild behörighet som krävs för att bli antagen till utbildningen. Saknar du särskild behörighet så kan du välja att gå en av våra preparandkurser som ger dig möjlighet att bli behörig. Ett annat alternativ är att skriva ett behörighetsprov för att påvisa dina kunskaper i ämnet. Läs mer om särskild behörighet här – särskild behörighet

Ej behörig?
Även om du inte uppfyller den grundläggande och/eller den särskilda behörigheten kan du ändå ansöka till utbildningen. Vi kan nämligen göra undantag från den formella behörigheten i vissa fall, om vi bedömer att du som söker kan tillgodogöra dig utbildningen på grund av tidigare relevanta erfarenheter och därefter utöva det yrke utbildningen förbereder för. Detta gör att yrkeshögskolan är öppen för alla! Endast ett fåtal av de som blivit behörighetsförklarade enligt detta undantag får bli antagna (20 % av våra utbildningsplatser), därför är det hård konkurrens! Försök alltid att i första hand uppfylla den formella behörigheten för att öka dina chanser att bli antagen.

Här kan du läsa mer om hur du kan gå tillväga om du saknar behörighet till någon av våra utbildningar.

Urval
I de fall vi har fler personer som söker till utbildningen kontra antalet platser gör vi ett urval baserat på grundläggande och särskild behörighet, arbetslivserfarenhet, tidigare högre studier samt vårt antagningsprov.

Viktigt! Att du är behörig betyder inte att du är antagen! För att öka dina chanser att bli antagen kan du skicka in meriterande handlingar som de vi nämnt ovan. Är du osäker på vad som är meriterande kan du kontakta oss, men kom ihåg, det är bättre att ge oss för mycket information än för lite! Var inte rädd för att ladda upp dokument du tror kan vara till din fördel!

Här kan du läsa mer om urvalsprocessen!