Hem4 exempel på byggnader med hållbarhet i fokus
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

4 exempel på byggnader med hållbarhet i fokus

HÅLLBART BYGGANDE. För att uppnå en hållbar värld och livsstil behöver de flesta branscher förändra sina arbetssätt och se över sin miljöpåverkan – och byggbranschen är inget undantag. Arbetet med att börja bygga hållbart är nu i full rullning världen över, vilket kan innebära allt från att använda nya material till att låta ett hållbarhetstänk genomsyra den färdiga byggnaden från topp till tå. Här har vi listat fem inspirerande byggnader och projekt som slagit på stort och verkligen tar hållbarhet på allvar!

Bank of America Tower

Denna väldiga skyskrapa byggdes 2009 och är New Yorks näst högsta byggnad efter den ikoniska Empire State Building. Projektet visar att det går att kombinera hållbart byggande med ekonomiska utmaningar, där alla av dess många gröna lösningar betalade för sig själva inom några få år till följd av sänkta driftkonstnader.

Genom skyskrapans anmärkningsvärda sluttande väggar släpps maximalt med naturligt ljus in, samtidigt som regnvatten samlas in. Regnvattnet används bland annat till att kyla ned byggnaden och till toaletter, vilket tillsammans med bland annat vattenfria urinoarer gör att byggnaden kan spara över 300 miljoner liter vatten om året. Då byggnaden även bland annat använder närproducerad energi, är byggd av återvunnet material, till stor del värms upp av solen och filtrerar all den luft som lämnar huset, står den idag som ett imponerade monument över hur våra framtida byggnader kan fungera.

Council House 2

2006 blev Council House 2 i Melbourne den första byggnaden i Australien som belönades med sex stjärnor i rankningssystemet Green Star, ett hållbarhetsmått för såväl enskilda byggnader som hela samhällen. Förutom att ha ett vackert yttre, samspelar byggnaden med sin omgivning på flera sätt för att minska sin påverkan på naturen och hushålla med sina resurser. Exempelvis är de nedre våningarnas fönster större då solljuset är svagare här, samtidigt som alla fönster öppnas automatiskt på kvällen för att samla in den svala kvällsluften och kyla ned byggnaden.

Här kan du ta en videotur genom Council House 2! 

One Embankment Place

Det finns alltså byggnader som återanvänder naturens material i sitt arbete för hållbarhet. För att få den högsta rankningen någonsin från BREEAM, ett av världens främsta miljöklassningssystem, behövs dock något mer. Vid byggnationen av One Embankment Place i London uppnåddes detta genom att återvinna en hel byggnad.

Istället för att bygga nytt användes den gamla, läckande byggnaden som tidigare stod på platsen som grund, vilken restaurerades och uttökades till en högteknologisk fastighet som idag ses som världens mest hållbara.

Byggnadens såväl värmnings-, kylnings- och energisystem drivs av återvunnen vegetabilisk olja, byggnadsmaterialet är till 95% ansvarfullt anskaffat, huset släpper ut 40% mindre koldioxid än hus av motsvarande storlek och 60% av byggnadens energi produceras på plats. Dessutom beräknas dessa funktioner sänka byggnadens driftkostnader med tre miljoner kronor om året. Siffrorna säger sitt helt enkelt – både för miljön och för företaget som äger byggnaden!

Masdar City

Här har vi inte bara en hållbar byggnad, utan ett helt hållbart samhälle! Masdar City byggs just nu i Abu Dhabi med målbilden att bli en bilfri, självförsörjande stad, driven av solenergi med ett koldioxidfotavtryck nära noll. Staden ska kunna bebos av upp till 50 000 personer och är fylld av lika många gröna lösningar – bland annat ska det inte finnas några strömbrytare eller vattenkranar i hela staden. Detta sköts istället via sensorer, vilket beräknas halvera både el- och vattenförbrukningen.

Projektet har stöttats av såväl Greenpeace som den amerikanska regeringen, som intresserat följer utvecklingen och drar lärdomar kring hur en hel stad kan bli hållbar.

Vill du vara med och bygga mot en hållbar framtid? Kika in på utbildningen Byggnadsingenjör hållbart byggandeoch våra andra byggutbildningar här!

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär