En ny undersökning från CSN visar att studerande vid yrkeshögskolan är mer nöjda med sin studiesituation än studenter vid en högskola. 9 av 10 Yh-studenter upplever att de har en bra eller mycket bra studiesituation. Vi frågade några av våra studenter om deras studiesituation.

Lina Arvidsson, student, Byggnadsingenjör Ombyggnation och byggnadsvård

Hur upplever du din studiesituation?

Jag trivs bra med en utbildning som ger mig möjlighet att vara verksam i yrkeslivet under studietiden. Jag upplever att det är där som jag får ta del av den verkliga kunskapen om vad min framtida yrkesroll i byggbranschen kommer att innebära. Jag trivs på en skola där jag får bra anknytning till lärarna och mina klasskamrater.

Är du nöjd med ditt val att läsa en Yh-utbildning?

Jag är nöjd med mitt val av utbildning. Jag hamnade här lite av en slump efter tidigare avbrott från högskolestudier. Nu i efterhand inser jag att detta hade varit det bästa alternativet från början. Jag får vara med och påverka min utbildning på ett annat sätt samtidigt som jag får  vara ute på praktik stor del av utbildningen. Något jag tror är väldigt viktigt för att förstå sig på sin framtida yrkesroll på bästa sätt.

Ser du några fördelar med att läsa en yrkeshögskoleutbildning?

Den största fördelen är framförallt praktiken som utgör stor del av hela utbildningen. Andra fördelar är definitivt den goda relationen med arbetslivet genom ledningsgruppens representanter. Jag upplever det också som en fördel att vara mindre klasser. Det skapar en bättre relation till klasskamrater och det är roligare att kunna hjälpa varandra än om man är så stora klasser att man inte har tid att lära känna alla man studerar med.

Klicka här för att läsa mer om Linas utbildning, Byggnadsingenjör Ombyggnation och byggnadsvård.

 


 

Maria Jakobsson, student, Internet of Things-utvecklare

Hur upplever du din studiesituation?

Bra! Kursuppläggen är sådana att det finns tid att fördjupa sig för de som vill eller ha möjlighet att arbeta med egna projekt för de som hellre vill det. Nackademin är mån om att lyssna på oss studenter och erbjuder bra stöd för de som behöver!

Ser du några fördelar med att läsa en yrkeshögskoleutbildning?

Ja, en fördel är att utbildningarna är relativt korta och tas fram i nära samarbete med yrkeslivet. För mig som började plugga för att jag vill byta karriär är det viktigt att känna att det finns en efterfrågan på just vår kompetens. En annan fördel är också möjligheten att få göra praktik, men samtidigt lite stressande då man vill välja ”rätt” plats.

Är du nöjd med ditt val att läsa en Yh-utbildning?

Absolut! Jag har redan en akademisk examen och jag såg det inte som ett alternativ att läsa ytterligare en lång utbildning igen. Jag känner att Nackademin är mer lyhörd och snabb på att anpassa kursinnehållet så att vi enbart lär oss det som är relevant för vår framtida yrkesroll och den kompetens vi förväntas ha när vi tar examen.

Jag vill också passa på att tipsa blivande studenter att ta chansen att bli studeranderepresentant om frågan dyker upp! Du får möjligheten att påverka utbildningen och att träffa de näringslivsrepresentanter som sitter i ledningsgruppen och lyssna till vad de efterfrågar för kompetens på arbetsplatsen.

Klicka här för att läsa mer om Marias utbildning, Internet of Things-utvecklare.

Vill du veta mer om utbildningsformen? Läs även: Vad är egentligen en Yh-utbildning?