Utöver grundläggande behörighet är det till utbildningarna även krav på särskilda förkunskaper. Kravet relaterar till utbildningsnivån och din kommande yrkesroll. Särskilda förkunskaper kan t ex vara betyg i olika gymnasiekurser, arbetslivserfarenhet eller deltagande i olika prov.

Vad händer om jag som sökande inte har betyg i en kurs som krävs?
Förkunskapskravet säger att ”du ska ha lägst godkänt betyg i kursen XX, eller motsvarande kunskaper”. Om du t ex inte fick godkänt i Engelska A på gymnasiet, men har arbetat som au-pair i USA så kan du ansöka om en motsvarandebedömning. Du skickar in intyg som styrker dina kunskaper, viktigt när du skickar in intyg är att du har så uttrycklig information i intyget som möjligt – detta för att det ska vara möjligt att göra en bedömning.

Saknar du betyg och även saknar valideringsbara kunskaper, då kommer vi under våren att anordna behörighetsprov för våra sökanden som på denna väg vill visa sin förkunskapsnivå. Det är begränsat antal platser och tillfällen, så om du vet med dig att du kan vara i behov av prov för att bli behörig – anmäl dig så tidigt som möjligt till provtillfälle.

Alla ansökningshandlingar och anmälningar till prov görs via antagningswebben, genom att logga in på ”mina sidor”.

Vad händer om jag som sökande inte har den arbetslivserfarenhet som krävs?
Kravet på arbetslivserfarenhet är ett krav just för att den framtida yrkesrollen förutsätter erfarenhet av yrkeslivet. Om du inte har någon arbetslivserfarenhet och det är ett krav på din valda utbildning – ja, då kommer du att få ett kontrollbesked där det står att du saknar detta och därmed ses som obehörig. Vad som räknas som arbetslivserfarenhet och hur du styrker den kan du läsa om under rubriken arbetslivserfarenhet.

Vad händer om jag som sökande inte deltar i obligatoriskt prov?
Om det är inlämnade av t ex arbetsprover, så kommer din ansökan inte vara komplett. Du kommer därmed inte ha möjlighet att bli antagen.
Om du uteblir från deltagande vid provtillfälle, så kommer du att missa möjligheten att få tillgodoräkna dig viktiga tilläggspoäng. Om du inte har möjlighet att närvara vid ett av dig inbokat provtillfälle, så är det viktigt att du av-/ombokar det via antagningen. Detta för att din plats ska kunna fyllas av någon annan.

Vad motsvarar min lästa kurs?
Genom åren har kurs-/ämneskoder förändrats, hör av dig till oss så kan vi avgöra vad som gäller för dig.

Vad har de olika utbildningarna för krav?
Här nedan är en sammanställning av utbildningarnas särskilda behörighet. För de som har yrkeserfarenhets om krav kan du läsa mer specifik information på utbildningssidan.

IT

Bygg

Kommunikation

Design

Vård och hälsa