I och med den digitalisering som sker i samhället menar Lina Börjeskog, VD på Cybernetics, att det öppnat upp oerhörda möjligheter för CRM-konsulter inom alla typer av verksamheter och branscher. Lina sitter med i ledningsgruppen för utbildningen CRM-konsult. Vi ställde några frågor till henne om behovet av CRM-konsulter, viktiga egenskaper och hur en vanlig dag kan se ut. 

Berätta lite om dig själv och din bakgrund.
Jag är VD på Cybernetics sedan ett och halvt år tillbaka. Innan jag började på Cybernetics hade jag rollen som Director of Product and Delivery och Vice VD på Mira Network. Ett företag som också utvecklar det senaste inom CRM. Innan det arbetade jag faktiskt på Cybernetics för första gången, men då i rollen som senior projektledare. Med andra ord är jag är en återkommare, vilket säger en del om bolaget.

I grunden har jag en bred utbildning inom IT med universitetsstudier från Örebro Universitet, Linköpings Universitet och även Chalmers. De 10 senaste åren har mitt utbildningsfokus däremot legat på ledarskap och utveckling av andra. Ledarskap är alltid viktigt inom IT-branschen och det är något som mina roller som projektledare, gruppledare och konsultchef haft ett stort fokus på.

Berätta om Cybernetics och din roll som VD där.
Cybernetics kombinerar strategi, affärskunnande och IT för att hjälpa våra kunder att bli mer lönsamma genom digitalisering av affärsrelationer. Vi designar och utvecklar det senaste inom CRM och vi använder alltid marknadsledande plattformar och teknologier med fokus på just Microsoft Dynamics CRM.

Digitaliseringens framfart de senaste åren har varit väldigt snabb och den har en enorm betydelse för samhällsutvecklingen. Cybernetics vill hjälpa våra kunder att få ut största möjliga nytta av det förändringstryck som digitaliseringen innebär. Som VD på Cybernetics är det en fantastisk möjlighet att, tillsammans med mina medarbetare, vara en stark aktör i att digitalisera samhället.

Cybernetics är ett fantastiskt företag att vara på om man uppskattar eget ansvar, långa relationer och ett nära samarbete med kund. Vi har en stor gemenskap och vi sätter ett stort värde i att kunna göra leveranser tillsammans. Våra konsulter har expertkompetens inom CRM Dynamics356 och det är en fröjd att som VD få möjlighet att rekrytera nya medarbetare till ett sådant framgångsrikt, stabilt och professionellt företag.

Vilka drivkrafter har du i ditt arbete?
Mitt driv, fokus och engagemang kommer framförallt från att ständigt utvecklas. Det innebär att jag brinner för att utveckla affären, kunden och mina medarbetare. Jag vill ständigt utmana mig själv i mitt ledarskap och skapa nya relationer. Genom mitt engagemang och resultatfokus vill jag driva Cybernetics och mina fantastiska konsulter framåt för att skapa högsta värde och nytta hos kunden. Gör vi det så skapar vi också ett bra resultat för Cybernetics som kan fortsätta att växa.

Hur ser behovet av CRM-konsulter ut på marknaden?
Idag finns ett stort behov av CRM-konsulter och det behovet kommer att bli ännu större.  I takt med digitaliseringens framfart behövs både CRM-konsulter och CRM-medarbetare till alla de företag som satsar på att digitalisera sina affärsrelationer.

Hur ser en vanlig dag ut för den som arbetar som CRM-konsult?
Hos oss erbjuds våra CRM-konsulter en fartfylld arbetsdag med stor variation och mycket ansvar. Våra konsulter har breda profiler som sträcker sig från kompetens inom verksamhetsutveckling, projektledning, applikationsexpert, test och dokumentation till ren utveckling. Det gemensamma är att alla är experter på CRM Dynamics365. Våra konsulter med lite mer erfarenhet spelar ofta en central roll i ett av våra leveransteam. Tillsammans med teamet levererar de projekt och bidrar i hela kedjan; från behovsdiskussion och lösningsförslag till konfigurering och anpassning av applikationen. Slutligen testar, dokumenterar och utbildar de hos kunden.

De vardagliga arbetsuppgifterna består ofta av att estimera, planera och genomföra projekt med kontinuerlig kunddialog. Arbetsuppgifterna innefattar att delta i förstudier, göra verksamhetsnära anpassningar i lösningens användargränssnitt, skriva testfall, testa kundapplikationer samt vara delaktig i utrullning och utbildning. Givetvis finns också experter inom varje kompetensområde som är med och bidrar till leverans och lösning för att skapa maximal kundnytta. I och med att våra konsulter har breda roller kan de ha fokus på en viss roll i en leverans och parallellt fokusera mer på en annan roll i en annan leverans.

För våra juniora konsulter ligger fokus på att bli experter på applikationen, Microsoft Dynamics365, för att därefter kunna utöka ansvaret och bidra till att skapa större kundnytta.

Vilka egenskaper är viktiga om man vill arbeta som CRM-konsult?
Att vara kommunikativ är oerhört viktigt för dig som vill arbeta som CRM-konsult. Vidare är egenskaper som konsultmässighet, strukturerad, driven, ansvarstagande och engagerad viktigt i rollen.  Du bör såklart också ha ett intresse för människor, affärer och verksamhetsnära IT-lösningar.

Vi vill göra skillnad hos våra kunder och lägger därför stor vikt vid egenskaper som ger störst effekt hos kunden, sedan kan vikten av vissa egenskaper variera beroende på vilken typ av kompetens som konsulten har. Det kan också skilja sig en del mellan utvecklare och projektledare, även om båda är CRM-konsulter.

Vilka möjligheter finns det för den som utbildar sig till CRM-konsult?
Cybernetics är vi inte bransch eller verksamhetsspecifika, utan våra leveranser sträcker sig från exempelvis kommunal verksamhet, säkerhet, finans och bank till media och spel. För oss är inte typ av bransch viktigt utan vi vill jobba med kunder som vill ha långa relationer och där vi ser att vi kan göra störst nytta.

Samhällets digitalisering ger CRM-konsulter oerhörda möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen inom alla typer av verksamheter och branscher, där finns det ingen begränsning.

Låter CRM-konsult som något för dig? Läs mer om utbildningen CRM-konsult här.