Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren kopplat till våra yh-utbildningar och våra företagsutbildningar.

Nyheter

Branschdag: byggstudenter möter 70 arbetsgivare

Det är nu dags för Nackademins branschdag inom bygg, teknik och fastighet. Under branschdagen den 19 oktober träffar våra studenter 70 arbetsgivare som är på plats för att rekrytera till praktik eller framtida anställning. Vi har ställt några frågor till 3 av dessa 70 arbetsgivare – Peab, Svevia och Box Bygg. Läs mer »

FAQ: allt du behöver veta inför att söka utbildning till vårterminen 2018

Funderar du på att börja plugga en Yh-utbildning på Nackademin med start vårterminen 2018? Här hittar du allt du behöver veta kring att söka utbildning på Nackademin och vilka viktiga datum du behöver hålla koll på.  Läs mer »
Fler Nyheter »
Kalendarium
19okt

Branschdag bygg

19 oktober mellan 09.00-12.00 är det dags för vår branschdag för bygg, teknik och fastighet. Anmälan hittar du här.
24okt

Branschdag bygg, mark & fastighet i Uppsala

24 oktober mellan 14.00-16.00 är det dags för vår branschdag inom bygg, mark och fastighet i Uppsala. Anmälan hittar du här.
26okt

Branschdag IT & kommunikation

26 oktober mellan 14.00-16.00 är det dags för vår branschdag inom IT och kommunikation. Anmälan hittar du här.
Fler Events »
FAQ YH-utbildningar
Finns det möjlighet att ansöka om särskilt pedagogiskt stöd hos Nackademin?

Ja! Läs mer på: http://nackademin.se/sarskilt-pedagogiskt-stod/.

Vad finns det för studentrabatter att tillgå?

Du hittar aktuella studentrabatter på http://www.studentkortet.se/nackademin/.

Vilka betyg krävdes för att komma in förra året och vilka kommer att krävas i år?

Denna fråga är nästan omöjlig att besvara. Varje utbildning har ett visst antal platser, så vilka meriter som krävs för att få en plats beror på hur många som söker och vilka meriter de har. De flesta utbildningar väger in arbetslivserfarenhet och annat utöver betygen.

Vem kan söka?

För att söka till Nackademin Yrkeshögskola krävs Grundläggande behörighet. Vissa av våra utbildningar kräver också att du har särskild behörighet, dvs minst Godkänt i vissa kurser från gymnasiet (eller motsvarande kunskaper). Den informationen framgår under respektive utbildning.

Får jag någon titel när jag gått ut Nackademin Yrkeshögskola?

Om du klarat alla obligatoriska moment får du vid examen från en tvåårig utbildning en Kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Kortare utbildningar ger en Yrkeshögskoleexamen, bägge är nationellt erkända examina. Några av utbildningarna ger dig också en yrkestitel.

Hur och när får jag besked om jag är antagen?

Du får ett e-postmeddelande från oss när det läggs ut, normalt sett i slutet av juni eller i början av juli. Om du är antagen eller reservplacerad måste du svara på antagningsbeskedet för att behålla din plats.

Vem blir antagen till utbildningen?

Vår uppgift är att välja ut de sökande som har störst chans att klara utbildningen och lyckas inom det framtida yrket. Detta görs genom att vi bedömer faktorer så som arbetslivserfarenhet och resultat på våra antagningsprov. Till vissa utbildningar krävs även ett arbetsprov. Bedömningskriterierna ställs av utbildningens ledningsgrupp som till största delen består av representanter från näringslivet. Under respektive utbildning ser du vilka meriter vi bedömer.

Får jag högskolepoäng för studierna på Nackademin Yrkeshögskola?

Nej. Yrkeshögskoleutbildningar är egna utbildningsformer inom det svenska utbildningssystemet. De allra flesta utbildningar som finns på Nackademin är YH-utbildningar. Du som går en Yrkeshögskoleutbildning får YH-poäng. Ett års studier motsvarar 200 YH-poäng.

Hur stor chans har jag att få jobb efter utbildningen?

En examen från Nackademin är en säker väg till jobb för de flesta. Bland studenterna som tog examen våren 2010 hade 86 % jobb redan på examensdagen. Nackademin är ett av de absolut bästa valen för dig som vill ha jobb direkt efter examen. Historiskt sett ligger Nackademin i Sverigetopp bland alla utbildningsanordnare, även inräknat universitet och högskolor, gällande just anställningsbarhet bland studenter.

Vad betyder LIA?

Vår praktikperiod kallas LIA, som står för ”lärande i arbete”. LIA-praktiken upptar hela 30% av din utbildningstid för att du ska kunna få prova på olika arbetsplatser och yrkesroller. LIA-praktiken har blivit en succé både för företagen, våra studenter och hela Nackademin. Det märks inte minst genom att så många som 75 % av våra studenter får jobb hos de företag där de har praktiserat.

Har jag rätt till studiemedel när jag studerar på Nackademin?

Ja, alla våra yrkeshögskoleutbildningar ger rätt till studiestöd från CSN. För fullständig information, se www.csn.se.

De utbildningar som har en avgift kopplad till sig ger inte rätt till CSN.

FAQ Företagsutbildningar
Hur mycket tid kräver era kurser?

Normalt sett är våra kurser förlagda mellan 8.30-16.00, och utöver det krävs ingen mer tid även om det kan vara bra att kolla dina anteckningar under seneftermiddagen/kvällen. Under dagen har vi en del pauser och lunch då du har möjlighet att kolla din mail eller ringa eventuella samtal.

Vi är 3 stycken från vårt företag som vill kompetensutveckla oss, kan vi välja en skräddarsydd kurs?

För våra skräddarsydda kurser behövs en grupp på minst 5 personer, men ni är välkomna att boka en vanlig kurs som en mindre grupp.

Vilka är ledare på kurserna?

Efter nästan 20 år i branschen har vi ett stort kontaktnät av utbildningskonsulter. Våra utbildningskonsulter är oftast yrkesverksamma i branschen själva och har lång erfarenhet.

Är utbildningarna studiemedelsberättigade?

Kurserna har en avgift kopplade till sig och är inte studiemedelsberättigade.

Kan jag läsa en kurs om jag är arbetssökande?

Ja, våra kurser är öppna för alla som vill kompetensutveckla sig och ta nästa steg i sitt yrkesliv.

Vilka förkunskaper krävs?

Till våra företagsutbildningar krävs olika förkunskaper till våra olika kurser – du kan läsa mer om de exakta förkunskapskraven under respektive kurs. Vanligtvis kan du läsa en kurs även om du inte har exakt rätt förkunskap, men det kan då bli svårt för dig att få den certifieringen som är kopplad till kursen.