Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster och för att visa annonser baserat på intressen.
Vår policy för cookies.

Jag förstår
Kalendarium
29mar

Träffa oss på Studentums Yh-mässa!

Mellan 10.00-18.00 på Norra Latin i Stockholm har du möjlighet träffa oss och ställa frågor kring saker du undrar. Vi ser fram emot att träffa dig!
30mar

Rekryteringskväll i Uppsala

Välkommen på Rekryteringskväll kl 16-18 för våra utbildningar i Uppsala, där du möter nuvarande studenter, ansvariga för utbildningarna och personal från vår antagningsenhet. Vi ser fram emot att träffa dig!
04apr

Träffa oss på Metros Yh-mässa!

Nyfiken på att läsa en av våra utbildningar? Träffa oss få möjlighet att ställa frågor och få svar på alla dina funderingar.
Fler Events »

Kurser Diplomerad Juristassistent

Kurser Diplomerad Juristassistent

Juridik

Utbildningen syftar till att presentera juridikens värld översiktligt för att skapa både förståelse och insikt i hur lagar tillkommer och tillämpas inom alla samhällets områden. Översikten ger grunden och möjligheten till djupare nedslag i centrala juridiska områden inom civilrätt, straffrätt, processrätt och förvaltningsrätt.

Utbildningen utgår från ett praktiskt perspektiv: Hur ärenden tas emot och handläggs på ett advokatkontor: Förhållandet till klienten, uppdragets innehåll och omfattning, problemidentifiering, avtals- och lagtolkning, rättskällor (vad säger rättspraxis, förarbeten till lagar, doktrin d v s olika expertförfattares åsikter: Förhandling med motpart: Stämning och rättegång: Verkställighet av dom.

Det praktiska perspektivet varvas med teorilektioner som förklarar uppbyggnaden och ger ramverket.

Ekonomi

Ekonomidelen omfattar både nationalekonomi och företagsekonomi. Båda delarna ger en översikt av centrala och grundläggande begrepp, funktioner och tillämpning som påverkar och styr individ, företag och land.

Återkoppling till juridikdelen görs löpande men framförallt vid delarna som omfattar företagsformer, redovisning och bokföring, kostnads- och intäktsanalys samt bokslutsvärdering.

Genomgående presenteras och definieras ekonomiska uttryck och begrepp.

Juridisk svenska

Juridisk svenska ger möjlighet att förstå och kommunicera både skriftligt och muntligt med korrekta termer och uttryck samt tränar deltagarnas förmåga att argumentera.

En stor del av detta moment är praktiska övningar för att kunna presentera argumentation skriftligt eller muntligt, upprätta olika handlingar som protokoll, PM, avtal, domstolsinlagor, rättsutredningar.

Legal English

Legal English ger möjlighet – på samma sätt som momentet juridisk svenska – att förstå och kommunicera både skriftligt och muntligt med korrekta termer och uttryck samt träna deltagarnas förmåga att argumentera.

Stor vikt läggs vid förståelsen av engelska juridiska termer och översättning av dessa till svenska motsvarigheter och omvänt.

En stor del av detta moment är praktiska övningar för att kunna kommunicera på god engelska genom brev och PM.

Kommunikation och metodik

Utan god och tydlig kommunikation som är anpassad för mottagaren – oavsett om den är muntlig eller skriftlig – kan inte olika mål nås. Hur kommunicerar vi och varför?

I denna del ges inblick i retorik, presentationsteknik, mötesteknik och samtalet i yrkesrollen.

Övningarna är både skriftliga och muntliga med uppgiften att presentera, argumentera och övertyga.

IT-verktyg

Trots den fantastiska utvecklingen på IT-området är juridik fortfarande ett område som bygger på god kunskap och den egna förmågan att tillämpa och formulera muntliga och skriftliga budskap.

Men det finns många olika tillämpningsområden för IT och IT-verktyg som underlättar och påskyndar de olika arbetsmomenten på en advokatbyrå. Inte minst möjligheten att ha tillgång till stora databaser som innehåller uppdaterad information.

I denna del presenteras allt från grundläggande kontorsverktyg som ordbehandling, kalkylprogram, elementär bildbehandling till kvalificerade databaser och databassökningar.