Visste du att VA-projektörens arbete är avgörande för hela samhället? Rent vatten är ingen självklarhet längre och VA-projektörens arbete spelar en avgörande roll för att förse samhället med just det. Vi har listat 5 visste du att om frågor och problem som VA-projektörens arbete berör. 

  1. Dagvattennätet förhindrar översvämningar. I takt med att städer växer och samhället påverkas av klimatförändringarna ökar översvämningar och förorenat grundvatten. Dagvattennätets funktion blir därför allt viktigare då det leder bort vatten från vägar och hustak för att undvika översvämningar. Inom en snar framtid behöver därför 400 000 enskilda avlopp utanför städerna åtgärdas.

  2. Trycksatta vattenledningar förser hela samhället med dricksvatten. Det är genom VA-projekt som vi kan bygga trycksatta vattenledningar som transporterar vattnet från vattenverket ut till alla enskilda byggnader.
  1. Varje dygn producerar Stockholm Vatten och Avfall 370 000 kubikmeter dricksvatten till över 1 miljon människor i Stockholmsområdet, vilket motsvarar att fylla Globen fyra gånger på en vecka. (Stockholm Vatten och Avfall)
  1. I Sverige finns det drygt 1700 reningsverk och totalt 101 000 km avloppsrör vilket motsvarar två och ett halvt varv runt ekvatorn (SvenskaVatten.se)
  1. VA-projektörens arbete är avgörande för hela samhället. Rent vatten är ingen självklarhet och ett fungerande avloppssystem har exempelvis som uppgift att leda bort och rena avloppsvattnet på ett miljömässigt, hygieniskt och effektivt sätt.

Tycker du att det låter spännande att arbeta med något  som berör frågor som detta och som är avgörande för vår hälsa och miljö? Då kanske utbildningen VA-projektör på 1,5 år är något för dig! Läs mer om utbildningen här.